Việt Nam là một nước đang phát triển và đang trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hơn nữa cùng với việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), chúng ta đứng trước rất nhiều cơ hội để giao lưu, học hỏi và trao đổi với các nền kinh tế khác trên thế giới. Ngoài việc cổ vũ và khuyến khích những nguồn đầu tư từ nước ngoài vào nước ta, doanh nghiệp Việt Nam chúng ta hoàn toàn có cơ hội và được Nhà nước ủng hộ hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Đầu tư ra nước ngoài là một hoạt động kinh doanh mới mẻ, đầy những thách thức nhưng ngập tràn những cơ hội dành cho doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam cần đảm bảo một số điều kiện theo pháp luật và quy định của Nhà nước để đảm bảo cho hoạt động đầu tư được diễn ra hợp pháp, chính đáng và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế nước nhà.

Một số điều kiện mà các doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm khi chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài như sau:
Thứ nhất, doanh nghiệp Việt Nam khi rót vốn đầu tư ra nước ngoài phải được công nhận và có sự chứng thực của Nhà nước, chứng minh bằng giấy chứng nhận hoạt động đăng kí đầu tư ra nước ngoài đã được cấp hợp pháp, trừ một số trường hợp đặc biệt đã được nêu rõ trong Nghị định về hoạt động này.

Thứ hai, ngoài việc được Nhà nước ta chấp nhận, doanh nghiệp Việt Nam cũng cần được nước mình sẽ đầu tư tiếp nhận và nhận được sự chấp thuận của nước đó theo quy định pháp luật của họ. Nếu như nước tiếp nhận đầu tư không có những điều khoản quy định rõ ràng về việc chấp thuận đầu tư thì doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang nước đó phải chứng minh được quyền đầu tư và hoạt động của mình tại nước tiếp nhận đầu tư.

Thứ ba, doanh nghiệp Việt Nam phải chứng minh tài chính, có nguồn tài chính, cụ thể là nguồn vốn hợp pháp theo quy định của Nhà nước ở Luật Đầu tư.

Thứ tư, doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài thì phải có trách nghiệm với nguồn vốn và hoạt động đầu tư của mình, mọi hoạt động này phải đảm bảo được sự hợp pháp minh bạch trong các hợp đồng mua bán hay mục đích kinh doanh.

Thứ năm, doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài phải tự chịu mọi trách nhiệm khi thực hiện chuyển vốn đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *