Nhu cầu các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam ngày một tăng cao cho nên nhà nước có nhiều chính sách và ưu đãi. Luật Đại Hà có đưa ra các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mà những doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức đầu tư một cách phù hợp.

  1. Các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Theo Luật Đầu tư năm 2014, có bốn hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; Đầu tư theo hình thức hợp đồng BPP và Đầu tư theo hìnhthức hợp đồng BCC.

1.1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Với hình thức này, trước khi thành lập tổ chức kinh tế, Nhà đầu tư nước ngoài phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. a) Về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ

– Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế nhưng trừ các trường hợp:

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển dổi sở hữu theo hình thức khác theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.

Nếu không thuộc hai trường hợp trên thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật khác có liên quan và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  1. b) Về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động

Về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và các điều kiện khác theo quy định của Công ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

1.2. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Đây là hình thức đầu tư góp vốn, mua cố phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế để thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế nhưng phải đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ cũng như hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động nêu trên.

  1. a) Theo đó, với hình thức này, nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế dưới các hình thức sau:

– Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần.

– Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh.

  1. b) Ngoài ra, tổ chức nước ngoài còn có thể góp vốn vào các tổ chức kinh tế khác. Nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn các hình thức sau:

– Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông.

– Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh.

– Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác.

1.3. Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở  nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng và cung cấp các dịch vụ công.

1.4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Các bên tham gia hợp đồng BCC tự thành lập Ban điều phối để thực hiện hợp đồng. Chức năng, nhiêmh vụ, quyền hạn của Ban điều phối do các bên tự thỏa thuận. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC là hình thức đầu tư được thiết lập trên cơ sở hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhưng không thành lập pháp nhân mới, theo đó quyền và nghĩa vụ của các bên không bị ràng buộc về mặt tổ chức mà bị ràng buộc theo hợp đồng các bên ký kết.

DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ

  • Địa chỉ: Số 44, ngõ 282, Lạc Long Quân, p. Bưởi, q. Tây Hồ, TP Hà Nội
  • Phone: 0972 932 886 – 0977 905 927- 0243.7532022
  • Email: Daiha@luatvina.vn

WEBSITE: https://luatdaiha.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *