Thế giới đang tiến vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ của toàn cầu hóa cũng như hội nhập về nhiều mặt, nổi bật nhất là hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh. Và một trong những xu thế hiện nay chính là hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên nếu bạn chưa biết rõ những thủ tục giấy tờ khi đầu tư ra nước ngoài, bạn có thể tham khảo bài viết ngay sau đây.

Điều kiện để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Tước khi tiến hành một số những hoạt động đầu tư ra nước ngoài, thì doanh nghiệp cần phải nắm rõ những điều luật của nhà nước, và phải đáp ứng một số những điều kiện ngay sau đây:

Đầu tiên, những doanh nghiệp muốn hoạt động đầu tư ở nước ngoài cần phải tuân thủ quy định của Luật, một số những quy định của pháp luật, pháp luật của quốc gia chính, của quốc gia chúng ta muốn đầu tư tới, và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham dự với tư cách là thành viên. Đương nhiên đi cùng với nghĩa vụ chính là trách nhiệm, doanh nghiệp cần phải chịu mọi trách nhiệm liên quan đến hoạt động đầu tư ở nước ngoài mà không có nhà nước bảo hộ.

Tiếp đó, mặt hàng đầu tư và kinh doanh không được phép kinh doanh những mặt hàng nằm trong danh mục cấm của cả hai quốc gia, nếu như vi phạm sẽ không có quyền đầu tư vào nước ngoài.

Yếu tố tiếp theo chính là ngoại tệ theo nước mà bạn muốn đầu tư vào, nhà đầu tư cần có cam kết tự thu xếp ngoại tệ để thực hiện đầu tư ra nước ngoài: trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ tương đương 20 tỷ đồng trở lên chuyển ra nước ngoài .

Một số hình thức chuẩn của doanh nghiệp khi đầu tư ra nước ngoài

Doanh nghiệp có thể thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo một số hình thức chuẩn sau: Đầu tiên chính là thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của quốc gia mà doanh nghiệp trực tiếp đầu tư vào đó. Thứ hai chính Là doanh nghiệp cần thực hiện hợp đồng BBC ở nước ngoài. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước bạn muốn đầu tư để có thể trực tiếp quản lý cũng như thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài.

Tiếp theo chính là việc mua và bán những loại chứng khoán, hay giấy tờ có giá trị thông qua một số những tổ chức buôn bán hoặc các quỹ đầu tư chứng khoán, áp dụng đúng các chế tài trung gian khác ở nước ngoài. Trên đây là một vài những thông tin bạn cần biết về thủ tục giấy tờ trước khi bạn đưa ra quyết định đầu tư vốn ở nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *