Giao dịch cổ phiếu tuân theo quy định pháp luật về chứng khoán. Tuy nhiên, có những trường hợp cổ phiếu bị hạn chế, tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch. Cùng Luật Đại Hà tìm hiểu chi tiết các quy định này qua bài viết dưới đây.

Hạn Chế Giao Dịch Cổ Phiếu

Chậm Nộp Báo Cáo Tài Chính

Cổ phiếu có thể bị hạn chế giao dịch khi tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm đã kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên đã soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Vi Phạm Quy Định Công Bố Thông Tin

Cổ phiếu cũng bị hạn chế khi tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin sau khi đã bị Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) đưa vào diện kiểm soát.

Tạm Ngừng Giao Dịch Cổ Phiếu

Biến Động Bất Thường

Việc tạm ngừng giao dịch xảy ra khi hệ thống tự động kích hoạt do biến động bất thường về giá và khối lượng giao dịch. Các ngưỡng tạm ngừng này được cài đặt và UBCKNN chấp thuận.

Thay Đổi Cấu Trúc Cổ Phiếu

Tổ chức niêm yết tách, gộp cổ phiếu; tách doanh nghiệp hoặc giảm vốn điều lệ theo Luật Doanh nghiệp.

Chuyển Đổi Trái Phiếu

Khi trái phiếu chuyển đổi đăng ký chuyển đổi từng phần thành cổ phiếu.

Không Giải Trình Nguyên Nhân

Tổ chức niêm yết không giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục khi chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch theo yêu cầu của SGDCK.

Theo Yêu Cầu Của UBCKNN

UBCKNN có quyền yêu cầu tạm ngừng giao dịch trong một số trường hợp.

Bảo Vệ Nhà Đầu Tư

SGDCK xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và đảm bảo an toàn thị trường chứng khoán, đồng thời báo cáo SGDCKVN và UBCKNN.

Đình Chỉ Giao Dịch Cổ Phiếu

Chậm Nộp Báo Cáo Tài Chính

Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên có soát xét quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Không Khắc Phục Nguyên Nhân

Tổ chức niêm yết không khắc phục nguyên nhân dẫn đến tạm ngừng giao dịch theo yêu cầu của SGDCK.

Tiếp Tục Vi Phạm Quy Định Công Bố Thông Tin

Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Theo Yêu Cầu Của UBCKNN

UBCKNN có thể yêu cầu đình chỉ giao dịch trong một số trường hợp cần thiết.

Bảo Vệ Nhà Đầu Tư

SGDCK xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và đảm bảo an toàn thị trường chứng khoán, đồng thời báo cáo SGDCKVN và UBCKNN.

Kết Luận

Việc cổ phiếu bị hạn chế, tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và duy trì ổn định thị trường chứng khoán. Nắm rõ các quy định này giúp tổ chức, cá nhân giao dịch cổ phiếu tuân thủ pháp luật và tránh rủi ro không đáng có.

Hãy liên hệ với Luật Đại Hà để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ trong các vấn đề pháp lý liên quan đến chứng khoán.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Địa chỉ: Số 44, ngõ 282 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI SƠN TÂY Địa chỉ: Số 78 phố Sơn Lộc, phường Sơn Lộc, TX. Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Hotline
0972923886

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *