Việt Nam là một thị trường có rất nhiều tiềm năng phát triển, thu hút sự chú ý và quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây. Tuy nhiên đối với các nhà đầu tư nước ngoài thì có lẽ vấn đề pháp lý là một trong những vấn đề gây đau đầu nhất. Vậy trong bài viết sau đây Luật Đại Hà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị các vấn đề pháp lý cần biết về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để quý vị cùng nhận biết và lưu ý.

Các vấn đề pháp lý cần biết về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thứ nhất, trước khi bước vào thị trường Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cần tìm hiểu kỹ các vấn đề sau đây về đầu tư tại Việt Nam, ví dụ như: Các chính sách đầu tư của Việt Nam, chính sách quốc hữu hóa tài sản của nhà đầu tư, chính sách bảo hộ đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, các giải thích pháp luật, khả năng đầu tư với tư cách cá nhân hoặc công ty, …

Thứ hai, nhà đầu tư cần xác định được mình sẽ đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh nào, tiềm năng phát triển của lĩnh vực đó như thế nào và đặc biệt còn cần xác định thêm khả năng chuyển đổi các loại hình kinh doanh tại môi trường kinh doanh Việt Nam.

Thứ ba, các nhà đầu tư nước ngoài cũng nên tìm hiều và tham khảo các dự án đầu tư đi trước vào thị trường Việt Nam để biết được các yêu cầu, khả năng điều chỉnh, hoãn, giãn tiến độ dự án, khả năng chuyển nhượng dự án,…

Thứ tư, nhà đầu tư còn cần nắm rõ các quy định về vốn đầu tư và cốn điều lệ, vốn vay và vốn chủ sở hữu; các yêu cầu về mức độ tối thiểu cần có đối với các hoạt động đầu tư nước ngoài; thời hạn góp vốn là bao lâu; khả năng điều chỉnh vốn như thế nào; khả năng rút vốn hoặc chuyển lợi nhuận về nước, …

Thứ năm, nhà đầu tư cũng cần quan tâm đến các vấn đề xoay quanh nhà quản lý doanh nghiệp như việc bổ nhiệm và bãi miễn người quản lý doanh nghiệp, tiêu chuẩn của người quản lý doanh nghiệp là gì, điều kiện cư trú tại Việt Nam, các quy định về thị thực và giấy phép lao động của người quản lý, trách nhiệm và quyền hạn của người quản lý doanh nghiệp, …

Thứ sáu, nhà đầu tư nước ngoài cũng phải nắm rõ các luật thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như ưu đãi thuế, quyết toàn thuế, hoàn thuế, …

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho các nhà đầu tư nước ngoài để có thể bước vào thị trường Việt Nam một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nếu quý vị còn bất kỳ vấn đề nào chưa rõ, hãy liên hệ ngay với Luật Đại Hà chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *