Chủ tịch hội đồng thành viên là người đứng đầu Hội đồng thành viên. Theo quy định pháp luật, chủ tịch Hội đồng thành viên là người triệu tập cuộc họp của Hội đồng thành viên. Vậy trường hợp chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập cuộc họp thì giải quyết như thế nào, bài viết dưới đây sẽ trình bày những quy định pháp luật về triệu tập họp Hội đồng thành viên.

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng thành viên:

  • Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;
  • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;
  • Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;
  • Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;
  • Thay mặt Hội đồng thành viên ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;
  • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Thẩm quyền triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên:

  • Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên. Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Hội đồng thành viên sẽ được công ty hoàn lại.
  • Trường hợp yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên không có đủ nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thì Chủ tịch Hội đồng thành viên phải thông báo bằng văn bản về việc không triệu tập họp Hội đồng thành viên cho thành viên, nhóm thành viên có liên quan biết trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo quy định này thì phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với công ty và thành viên công ty có liên quan.

Như vậy, trường hợp chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập cuộc họp thì nhóm thành viên có quyền triệu tập và tiến hành họp trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên. Nếu việc triệu tập họp HĐTV không đúng nội dung quy định pháp luật, thì chủ tịch HĐTV phải chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra (nếu có)

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến Hội đồng thành viên công ty, chủ tịch Hội đồng thành viên, hãy liên hệ cho Luật Đại Hà để được sử dụng dịch vụ sau:

Tư vấn pháp luật miễn phí quy trình, thủ tục pháp lý và các vấn đề phát sinh;

Soạn thảo hồ sơ, theo dõi và hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện;

Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục hành chính tại Cơ quan nhà nước.

  Đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm, làm việc khoa học, hiệu quả, tiết kiệm thời gian;

Chi phí trọn gói, giá cạnh tranh

———————————————
CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Điểm tự pháp lý – Vững bước thành công
? Trụ sở chính: 44 ngõ 282 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
?Hotline 24/7: 0972 923 886
?Website: luatdaiha.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *