Hiện nay, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong đó có chuyển đổi đất ao sang đất ở được rất nhiều người quan tâm. Điều kiện, căn cứ xác định đất ao được chuyển đổi là gì? Trình tự, thủ tục ra sao? Hãy cùng Luật Đại Hà tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây:

Căn cứ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều kiện cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất

 • Khi chuyển từ đất ao sang đất ở phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Khi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển từ đất ao sang đất ở phải viết hơn xin phép và phải được sự đồng ý của UBND cấp huyện
 • UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển đất ao sang đất ở dựa theo 02 căn cứ sau:
 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, chỉ khi nào thửa đất ao thuộc khu vực được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì mới được phép chuyển.
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng

 • Đối với hộ gia đình, cá nhân thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng thuộc UBND cấp huyện.

Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Người có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ;
 • Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định thực địa;
 • Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Đại Hà về vấn đề chuyển đổi đất ao sang đất ở. Quý khách có nhu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ với Luật Đại Hà để được giải đáp, tư vấn pháp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *