Chuyển nhượng cổ phần là xu hướng rất phổ biến hiện nay. Để đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro, cổ đông cần lưu ý một số vấn đề pháp lý có liên quan. Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết nhé!

Tự do chuyển nhượng cổ phần

Trong một số trường hợp cụ thể, cổ đông hoàn toàn được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Cụ thể như sau:

Đối với cổ phần của cổ đông sáng lập thì trong thời hạn là 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sẽ được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác. Tuy nhiên chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

 Hạn chế về chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập sẽ được bãi bỏ 3 năm, tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Với trường hợp trong Điều lệ của công ty có quy định về việc hạn chế chuyển nhượng, cổ đông phải tuân thủ theo những quy định đó với thời gian có hiệu lực được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Phương thức chuyển nhượng cổ phần

Hiện nay có 2 phương thức chuyển nhượng cổ phần: chuyển nhượng thực hiện bằng hợp đồng thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Đối với trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng, giấy tờ chuyển nhượng phải được bên kia chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện theo ủy quyền của họ ký. Nếu chuyển nhượng qua giao dịch trên thị trường chứng khoán thì phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục, ghi nhận sở hữu được thực hiện theo pháp luật về chứng khoán.

Một số lưu ý chuyển nhượng cổ phần khác

Nếu cổ đông là cá nhân đã chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông là cổ đông của công ty.

– Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết nhưng không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận hoặc bị truất quyền thừa kế thì cổ phần đó sẽ được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật về dân sự.

– Cổ đông có quyền tặng toàn bộ hoặc một phần cổ phần của mình cho người khác hoặc sử dụng để trả nợ. Khi đó, người được tặng cho, người nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty đó.

Bạn đang có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần nhưng còn thiếu kiến thức pháp lý. Đừng lo hãy liên hệ ngay Luật Đại Hà qua hotline: 0972923886 để được tư vấn và hỗ trợ nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *