Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có ít nhất là ba cổ đông và không giới hạn số lượng cổ đông. Chính vì vậy, sự tham gia của nhiều cổ đông cũng không tránh khỏi việc dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều trong quá trình quản trị, hoạt động doanh nghiệp. Vì vậy, sẽ có những cổ đông đột nhiên yêu cầu muốn rút vốn khỏi công ty. Trình tự, thủ tục và công ty cổ phần cần làm gì trong trường hợp này? Hãy cùng luật Đại Hà tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé.
Điều kiện rút vốn khỏi công ty.
Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.
Công ty cổ phần thành lập dưới 03 năm:
Cổ đông sáng lập không được chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết cho người khác.
Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này cổ đông sáng lập có dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền được biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó;
Công ty cổ phần thành lập hơn 03 năm:
Cổ đông có thể tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người không phải cổ đông sáng lập mà không cần sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
Cổ đông phổ thông được phép tự do chuyển nhượng cổ phần.
Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ cổ phần đã góp trái với quy định thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
Các hình thức rút vốn khỏi công ty
Chuyển nhượng, tặng cho cổ phần;
Yêu cầu công ty mua lại cổ phần.
Trình tự thủ tục thực hiện việc rút vốn
Đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho cổ phần:
Bước 1: Việc chuyển nhượng, tặng cho được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Chuyển nhượng, tặng cho bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng, tặng cho phải được các bên hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký;
Giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
Bước 2: Hoàn thành tờ khai thuế, nộp thuế phát sinh từ việc chuyển nhượng và Thông báo tới công ty về việc chuyển nhượng, tặng cho cổ phần.
Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ được ghi đầy đủ và sổ đăng ký cổ đông.
Bước 3: Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu hoặc theo quy định tại Điều lệ công ty.
Đối với trường hợp yêu cầu công ty mua lại:
Áp dụng khi cổ đông biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại điều lệ.
✓ Bước 1: Gửi yêu cầu bằng văn bản tới công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết.
✓ Bước 2: Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông theo giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.
Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có quyền yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.
Lưu ý.
Công ty cổ phần không cần phải thông báo về các trường hợp thay đổi cổ đông công ty với sở kế hoạch đầu tư trừ trường hợp cổ đông thay đổi là nhà đầu tư nước ngoài hoặc là cổ đông sáng lập không góp đủ vốn. Vì vậy, việc chuyển nhượng cổ phần chỉ cần thực hiện theo quy định của pháp luật và lưu hành nội bộ tại công ty.
Trường hợp người rút vốn là người đại diện theo pháp luật của công ty, thì cần tiến hành bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật mới và thực hiện thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
Trường hợp cổ đông rút vốn mà cổ đông công ty dưới 03 cổ đông thì công ty phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Để thực hiện rút vốn công ty cổ phần diễn ra nhanh chóng, đúng pháp luật, Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với Luật Đại Hà để được sử dụng những dịch vụ sau:
✓ Tư vấn cho Quý khách hàng các vấn đề liên quan đến điều kiện và thủ tục rút vốn tại công ty cổ phần.
✓ Tư vấn, soạn thảo toàn bộ hồ sơ pháp lý.
✓ Đại diện theo ủy quyền của Quý khách hàng, trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, để nộp hồ sơ và nhận kết quả việc rút vốn.
✓ Tư vấn pháp lý và đồng hành cùng Quý khách hàng các vấn đề khác sau khi rút vốn tại công ty cổ phần.
———————————————
CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Điểm tự pháp lý – Vững bước thành công
? Trụ sở chính: 44 ngõ 282 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
?Hotline 24/7: 0972 923 886
?Website: luatdaiha.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *