Để được thành lập trường mầm non tư thục cần những hồ sơ gì? Trình tự, thủ tục diễn ra như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Đại Hà, sẽ giải quyết tất cả những thắc mắc của Quý khách hàng về vấn đề thành lập trường mầm non tư thục.

 1. Trường mầm non tư thục là gì?
 • Trường mầm non tư thục là là cơ sở giáo dục mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động là nguồn ngoài ngân sách nhà nước.
 • Như vậy, khi muốn thành lập trường mầm non tư thục, tự cá nhân hoặc cá nhân đó có thể thành lập doanh nghiệp để thành lập trường mầm non tư thục.
 1. Thành lập doanh nghiệp.
 1. Thành phần hồ sơ.

Ở bài viết này Luật Đại Hà sẽ giới thiệu cho Quý khách hàng một số loại hình công ty để Quý khách hàng có thể lựa chọn.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH MTV:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH MTV;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền.

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (đối với công ty cổ phần);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của thành viên (đối với công ty TNHH), của cổ đông (đối với công ty cổ phần);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền.
 1. Trình tự thành lập doanh nghiệp.
 • Bước 1: Người đại diện hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;
 • Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 1. Thành lập trường mầm non tư thục.
 1. Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục.
 • Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.
 1. Hồ sơ thành lập trường mầm non.
 • Tờ trình đề nghị thành lập của của tổ chức hoặc cá nhân thành lập trường mầm non tư thục nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;
 • Đề án thành lập trường.
 1. Trình tự, thủ tục thực hiện.
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến UBND cấp huyện;
 • Bước 2: UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mầm non. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Bước 3: Sau khi nhận được ý kiến thẩm định, Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định cho phép thành lập hoặc không cho phép thành lập (nếu không đáp ứng các điều kiện).
 1. Điều kiện trường mầm non tư thục được phép hoạt động giáo dục.
 • Có quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch UBND cấp huyện;
 • Có quyền sử dụng hoặc thuê quyền sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;
 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục;
 • Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;
 • Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non.
 1. Thủ tục để trường mầm non tư thục được phép hoạt động giáo dục.

Hồ sơ gồm:

 • Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao quyết định cho phép thành trường mầm non;
 • Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn; danh sách đội ngũ giáo viên; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mầm non với từng cán bộ quản lý, giáo viên;
 • Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
 • Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định;
 • Các văn bản xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở trường mầm non với thời hạn tối thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền hiện có do trường mầm non đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động trong giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh;
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non.

Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Nộp 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;
 • Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ;
 • Bước 3: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Đại Hà về vấn đề thành lập trường mầm non tư thục. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan, vui lòng liên hệ với Luật Đại Hà để được sử dụng dịch vụ sau:

 • Tư vấn toàn diện cho khách hàng về thành lập trường mầm non tư thục;
 • Tư vấn, soạn thảo toàn bộ hồ sơ pháp lý.
 • Đại diện theo ủy quyền của Khách hàng, trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, để nộp hồ sơ và nhận kết quả.
 • Chi phí tối ưu nhất cho Khách hàng.

———————————————

CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Điểm tự pháp lý – Vững bước thành công
? Trụ sở chính: 44 ngõ 282 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
?Hotline 24/7: 0972 923 886
?Website: luatdaiha.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *