Ngoài việc lập dự án đầu tư, Nhà đầu tư còn quan tâm nhiều nhất đến lĩnh vực đầu tư kinh doanh của mình có được hưởng những ưu đãi gì không. Đặc biệt đối với dự án đầu tư cho lĩnh vực sản xuất với quy mô lớn, việc được hưởng ưu đãi đầu tư là vô cùng cần thiết, hữu ích cho hoạt động vận hành dự án.

Các nhóm đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Nhóm đối tượng thứ 01: Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Nhóm đối tượng thứ 02:Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm đối tượng thứ 03:Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng ưu đãi đầu tư khi đáp ứng đủ các điều kiện pháp luật quy định.

Nhóm đối tượng thứ 04:Một số dự án đầu tư đặc biệt được hưởng ưu đãi đầu tư như: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng lao động là người khuyết tật…;

Nhóm đối tượng thứ 05: Dự án đầu tư của một số ngành nghề trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cao

Nhóm đối tượng thứ 06: Nhóm đối tượng được Chính phủ Việt Nam thành lập, quy định rõ khi hoạt động đầu tư kinh doanh được hưởng ưu đãi đầu tư.

Nhóm đối tượng thứ 07: Dự án của Trung tâm đổi mới sáng tạo không thuộc Chính phủ thành lập, nhưng được hưởng ưu đãi đầu tư khi đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định.

Nhóm đối tượng thứ 08:Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, 

Nhóm đối tượng thứ 09:Chuỗi phân phối sản phẩm của dự án là mạng lưới các trung gian thực hiện phân phối sản phẩm của dự án đến người tiêu dùng.

Nhóm đối tượng thứ 10: Các cơ sở ươm tạo và cơ sở kỹ thuật trong dự án của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đặc trưng của từng ngành hàng, địa phương.

Dịch vụ Tư vấn Đầu tư

– Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư tại Việt Nam.

– Soạn thảo hồ sơ pháp lý, đánh giá sự phù hợp của hồ sơ pháp lý cung cấp để thực hiện thủ tục được hưởng ưu đãi đầu tư cho dự án.

– Đại diện theo ủy quyền hoặc cùng với Quý khách hàng hoàn tất các thủ tục cấp ưu đãi đầu tư cho dự án.

– Miễn phí báo cáo đầu tư 01 năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *