Kế thừa người? ai sẽ được hưởng thừa kế di sản? Việc phân chia tài sản / di sản mà mọi người quá cố gắng để trở lại là câu hỏi mà nhiều người đặt ra và cần phải giải đáp kết quả. Hãy cùng Luật Đại Hà tìm hiểu quy định pháp luật về người thừa kế bài viết sau:

Đối tượng / người đủ điều kiện nhận thừa kế / hưởng di sản.

 • Người thừa kế là cá nhân phải là người sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người ta tái sản xuất. 
 • Người thừa kế theo chúc thư không phải là cá nhân, thì phải tồn tại vào kế thừa điểm mở.
 • Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình

Người thừa kế theo di chúc và người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc

 • Di chúc là sự thể hiện của cá nhân định đoạt phần tài sản của mình cho người khác sau khi chết .
 • Người thừa kế theo lời chúc là người được định nghĩa chỉ trong di chúc.
 • Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc: Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba (2/3) suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật
 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • Con thành niên mà không có lao động.

Thừa kế theo Luật 

 • Thừa kế theo luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và thừa kế tự do pháp luật quy định .
 • Thừa kế theo luật được áp dụng trong các trường hợp sau: 
 • No di chúc; 
 • Di chúc không hợp lệ; 
 • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo lời chúc không tồn tại vào thời điểm mở thừa kế; Những người này chỉ làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền sử dụng di sản hoặc từ nhận di sản.
 • Thừa kế theo luật cũng được áp dụng cho các sản phẩm phần sau đây: 
  • Phần di sản xuất không được định đoạt trong di chúc;
  • Phần di sản có liên quan đến phần của chúc thư không có luật hiệu lực; 
  • Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản…

Các hàng thừa kế theo pháp luật

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
 • Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
 • Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Luật sư tư vấn Di chúc – Thừa kế

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp lý về đối tượng thừa kế và việc phân chia di sản thừa kế. Hãy liên hệ ngay cho Luật Đại Hà để được sử dụng dịch vụ sau:

 • Tư vấn cho Quý khách hàng các vấn đề liên quan đến thừa kế.
 • Tư vấn, đánh giá sự phù hợp của hồ sơ pháp lý Quý khách hàng cung cấp và soạn thảo toàn bộ hồ sơ pháp lý.
 • Đại diện theo ủy quyền của Quý khách hàng, trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, để nộp hồ sơ và nhận kết quả việc khai nhận di sản thừa kế.
 • Hỗ trợ dịch vụ công chứng, khai nhận di sản thừa kế
 • Tư vấn pháp lý và đồng hành cùng Quý khách hàng trong các vấn đề khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *