Vấn đề duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với sáng chếđươc quy đinh tại Điểm 20.3 Thông tư số 01/2007/TT-BKCN.

Căn cứ tại điểm 20.3 Thông tư số 01.2007/TT -BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 103/2006/NĐ – CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp thì vấn đề duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với sáng chế được quy định như sâu:

Thứ nhất: Để duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong vong 06 tháng trước ngày kết thúc thời hạn hiệu lực. Lệ phí duy trì hiệu lưc có thể được nộp muộn hơn thời hạn quy định trên đây, nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lức trước và chủ  văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí cho mỗi tháng nộp muộn.

Thứ hai: Cục sở hữu trí tuệ xem xét duy trì hiệu lực trong thời han 10 ngày làm việc kể từ ngày nhân được yêu cầu và lệ phí duy trì hiệu lực. Trường hợp yêu cầu hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế.

Trường hợp yêu cầu duy trì hiệu lực có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 1 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản hồi. Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiết sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì cục sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối duy trì hiệu lực.

Căn cứ pháp lý:

Điểm 20.3 Thông tư số 01/2007/TT -BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ – CP ngày 22/09/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuê về sở hữu công nghiệp.

Liên hệ: 
–  Công ty Luật Đại Hà
– ĐT: 043.753.2022 – 0972.923.886
– Email: luatdaiha@luatvina.vn hoặc nguyendinhthuong@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *