Hội đồng quản trị công ty cổ phần có được ký HĐ cho vay tài sản?

Theo quy định của pháp luật, thẩm quyền thực hiện các giao dịch như ký hợp đồng cho vay tài sản của Công ty cổ phần thuộc về ai? Hội đồng quản trị ( HĐQT) hay Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có được ký hợp đồng hay không? Hãy cùng Luật Đại Hà tìm hiểu những vấn đề này qua bài viết dưới đây.

 1. Các giao dịch cần có sự chấp thuận của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ LUẬT SƯ: 1900 6197
Mọi vấn đề thắc mắc về Pháp Luật đều sẽ được giải đáp và tư vấn

 • Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
 • Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
 • Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.
 1. Thẩm quyền của HĐQT.
 • Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty.
 • Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch.
 • Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.
 1. Thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 • Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
 • Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
 1. Thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần.
 • Người đại diện của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp.

Như vậy, thẩm quyền ký hợp đồng cho vay tài sản thuộc về người đại diện của Công ty cổ phần. Đối với một số giao dịch nhất định cần có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thì người đại diện theo pháp luật mới được ký, xác nhận.

Quý khách có nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ với Luật Đại Hà để được sử dụng những dịch vụ pháp lý tốt nhất.

LUẬT ĐẠI HÀ
Điểm tự pháp lý – Vững bước thành công
🏛Trụ sở chính: 44 ngõ 282 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
📞Hotline 24/7: 0972 923 886
🌎Website: luatdaiha.com
📩Email: info.daiha@luatvina.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *