Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Theo quy định pháp luật mới nhất, doanh nghiệp bắt buộc phải xuất hóa đơn điện tử. Vậy hóa đơn điện tử là gì? Xử lý như thế nào khi viết sai hóa đơn? Tất cả những thắc mắc trên sẽ được Luật Đại Hà giải đáp qua bài viết dưới đây.

 • Hóa đơn điện tử là gì?
 • Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó:
 • Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua;
 • Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.
 • Thời điểm lập hóa đơn.
 • Đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền;
 • Đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng);
 • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
 • Cách xử lý khi viết sai hóa đơn.
 • Hóa đơn có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua:
 • Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua thì người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới gửi cho người mua;
 • Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Hóa đơn có sai sót, đã gửi cho người mua:
 • Trường hợp sai tên, địa chỉ người mua nhưng không sai mã số thuế thì người bán:

+ Thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập hóa đơn mới;

+ Thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn viết sai.

 • Trường hợp sai về mã số thuế, sai số tiền ghi trên hóa đơn, sai thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa trên hóa đơn ghi không đúng quy cách:
 • Cách 1: Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập sai sót gửi cho người mua.
 • Cách 2: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế gửi cho người mua.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Đại Hà về vấn đề các xử lý khi hóa đơn viết sai. Quý khách có nhu cầu tư vấn những vấn đề pháp lý có liên quan vui lòng liên hệ với Luật Đại Hà để được sử dụng những dịch vụ tốt nhất.

Với uy tín và năng lực đã được khẳng định, 

———————————————
CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Điểm tự pháp lý – Vững bước thành công
? Trụ sở chính: 44 ngõ 282 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
?Hotline 24/7: 0972 923 886
?Website: luatdaiha.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *