Những năm gần đây, nhà nước cho đẩy mạnh giao thương với các quốc gia khác trên thế giới, mở cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam là một nước có dân số vàng, vị trí địa lý thuận lợi đắc địa, nhiều tiềm năng phát triển, dễ hiểu đây là một thị trường có thể mang tới nhiều lợi nhuận cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Chính vì vậy, những năm gần đây chúng ta chứng kiến những dòng vốn ngoại đổ vào Việt Nam ngày càng nhiều, từ những tập đoàn ở đa dạng những lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, các nhà máy, chi nhánh của các công ty nước ngoài cũng được đặt trụ sở ở Việt Nam càng ngày càng nhiều. Lúc này nảy sinh ra trường hợp, đối với những công ty nước ngoài ở Việt Nam, khi nào các nhà đầu tư được chuyển vốn tài sản ra nước ngoài?

Sau khi các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của công ty mình với Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài làm việc ở Việt Nam có thể chuyển phần thu nhập hợp pháp của mình ra nước ngoài.

Tiền được tự do chuyển đổi tùy theo tỷ giá được giao dịch tại những ngân hàng thương mại mà các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn sử dụng dịch vụ, các khoản tiền thu nhập hợp pháp sẽ được chuyển ra nước ngoài bằng cách thực hiện chuyển đổi tiền tệ như trên.

Theo các điều khoản quy định trong luật đầu tư về hoạt động quản lý ngoại hối, thủ tục chuyển tiền liên quan đến những hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải tuân theo những quy định pháp luật.

Các nhà đầu tư được chuyển những loại tài sản nào?

Theo luật đầu tư năm 2005, điều 9 quy định các nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển những tài sản sau đây ra nước ngoài sau khi đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước Việt Nam:

Đầu tiên là các khoản lợi nhuận thu được từ việc hoạt động kinh doanh ở Việt Nam

Tiếp theo là tiền chi trả để cung cấp dịch vụ, sở hữu trí tuệ, cung cấp kỹ thuật

Tiền lãi và tiền gốc các khoản vay nước ngoài

Các khoản tiền thanh lý đầu tư, vốn đầu tư

Tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư (bao gồm các khoản tiền, cơ sở vật chất kỹ thuật….)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *