Theo điều 32 Luật dân sự năm 2015, pháp luật quy định về quyền của cá nhân với hình ảnh của mình như sau:

Điều 32: Quyền của cá nhân đối với hình ảnh
1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.
Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.
Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

Như vậy theo điều 32, người khác chỉ được dùng hình ảnh cá nhân khi có sự đồng ý từ người đó; khi dùng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì hai bên phải thỏa thuận về thù lao hoặc các thỏa thuận khác.
Ngoài ra, tại khoản 2 điều 32 luật dân sự năm 2015, pháp luật cũng quy định về một số trường hợp có thể sử dụng hình ảnh cá nhân mà không cần đến sự đồng ý của người sở hữu như sau:

2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:
a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;
b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Theo quy định này thì hình ảnh cá nhân có thể được sử dụng cho ích lợi quốc gia, ích lợi công cộng… nếu không gây tổn hại nhân phẩm, danh dự, uy tín của người trong hình ảnh. Chẳng hạn một nhà báo có thể lấy hình ảnh bạn đi hiến máu để viết bài, làm clip về chương trình hiến máu.

Vậy việc vi phạm quyền hình ảnh cá nhân sẽ bị xử lí như thế nào? Trong trường hợp cụ thể, nếu thấy nhân phẩm, danh dự, hình ảnh bị xâm phạm, bạn có thể đến Tóa án yêu cầu giải quyết, Tòa án có thể quyết định buộc người vi phạm thu hổi hoặc tiêu hủy hoặc chấm dứt việc dùng hình ảnh trái phép, đồng thời bồi thường thiết hại. Khoản 3 điều 32 đã quy định cụ thể biện pháp xử lý trong trường hợp này:

3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *