Hiện nay khi xã hội đã rất phát triển trong quan hệ hôn nhân và gia đình, quy định của pháp luật cũng đã từng bước hoàn thiện để quản lí và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, do điều kiên phát triển còn khó khăn, kiến thức của người còn hạn hẹp nên hiện tượng tảo hôn vẫn còn xảy ra ở những vùng núi, vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn. Vậy hành vi này được pháp luật xử lý như ra sao, mức phạt thế nào?

Căn cứ pháp lý
– Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;
– Nghị định số 110/2013/NĐ-CP;
– Bộ luật hình sự năm 2015
Mức phạt xử lý đối với hành vi tảo hôn theo quy định của pháp luật hiện hành
Theo quy định tại Luật hôn nhân gia đình 2014 định nghĩa tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn. Theo điểm Điểm a, khoản 1, điều 8, Luật hôn nhân gia đình năm 2014 về điều kiện kết hôn quy định nam, nữ kết hôn với nhau phải đảm bảo: “Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên”. Như vậy, trong trường hợp nam, nữ kết hôn khi nam chưa đủ 20 tuổi, nữ chưa đủ 18 tuổi thì có thể bị xử lý theo những quy định của pháp luật về hành vi tảo hôn. Cụ thể:
– Theo quy định tại điều 47, Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:
“Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.
Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án nhân dân buộc chấm dứt quan hệ đó.”
– Ngoài ra, người nào đã bị xử phạt hành chính về hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức tảo hôn, theo quy định tại điều 183, Bộ luật hình sự năm 2015:
“Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *