Việt Nam là một môi trường kinh doanh vô cùng hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Vì thế trong vài năm trở lại đây số lượng các nhà đầu tư nước ngoại gia nhập thị trường Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Một trong những câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài băn khoăn nhất đó chính là: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào việt nam cần những điều kiện gì? Sau đây Luật Đại Hà chúng tôi sẽ giúp cho quý khách giải đáp thắc mắc này.

Các hình thức nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Việt Nam

Sau đây là các hình thức nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào tông ty Việt Nam:

• Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần thông qua việc mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

• Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua việc mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

• Góp vốn vào công ty hợp danh thông qua việc mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

• Góp vốn vào công ty Việt Nam theo hình thức khác.

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào việt nam cần những điều kiện gì?

• Để góp vốn vào các công ty Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần tuẩn thủ đúng các hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

• Không hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty Việt Nam, trừ các trường hợp như sau:

• Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

 Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

 Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không phải là công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

• Thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam trong các trường hợp sau đây

 Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

 Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của công ty Việt Nam.

• Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty Việt Nam:

 Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

 Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Trên đây là các điều kiện mà nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng được khi muốn góp vốn vào các công ty Việt Nam. Để nhận được dịch vụ tư vấn chi tiết hơn nữa về các thủ tục, điều kiện đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, quý khách vui lòng liên hệ ngay tới Luật Đại Hà để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *