Với sự xuất hiện của các nhà đầu tư, công ty, doanh nghiệp nước ngoài trên toàn quốc, nhu cầu thuê đất của các đối tượng này cũng ngày càng phổ biến, đặt ra nhiều câu hỏi về điều kiện thuê đất đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Đối tượng nhà đầu tư nước ngoài được quyền thuê đất, sử dụng đất

Khoản 4, điều 3, Luật đầu tư 2014 đã quy định: “Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài, hoặc tổ chức thành lập theo luật pháp nước ngoài đang thực hiện hoạt động kinh doanh đầu tư tại Việt Nam.”

Theo Luật đất đai năm 2003 trước đây, Nhà nước cho phép Nhà đầu tư nước ngoài thuê đất. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, theo điều 5 điều 54 và điều 56 trong Luật đất đai 2013, các đối tượng được nhà nước cho thuê đất, giao đất không bao gồm nhà đầu tư nước ngoài nhưng công ty trong nước do đầu tư nước ngoài sở hữu toàn bộ hoặc một phần vẫn có thể được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất nhằm thực hiện dự án đầu tư. Cụ thể:

“Doanh nghiệp sở hữu vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài mua lại, mua cổ phần, sáp nhập theo quy định pháp luật về đầu tư.”

Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành về hoạt động đầu tư và đất đai, nếu doanh nghiệp muốn được nhà nước Việt Nam cho thuê đất hoặc giao đất để thực hiện dự án hay hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp đó phải thành lập theo quy định pháp luật một tổ chức kinh tế dưới hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Quy định thuê đất đối với doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài

Theo Luật đất đai 2013, doanh nghiệp sở hữu 100% vốn đầu tư nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất dưới một trong những hình thức sau:

Một là, do Nhà nước giao đất và có thu tiền sử dụng đất;

Hai là, do Nhà nước cho thuê đất và thu tiền một lần trong suốt thời gian thuê;

Ba là, do Nhà nước cho thuê đất và thu tiền hàng năm.

Ngoài ra, Luật đất đai 2013 đồng thời quy định doanh nghiệp sở hữu 100% vốn nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng đất từ doanh nghiệp đang sử dụng đất được Nhà nước cho thuê hoặc giao đất có thu tiền với điều kiện đã vốn hóa giá trị quyền sử dụng đất vào vốn của công ty, doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Đại Hà về vấn đề thuê đất, giao đất đối với nhà đầu tư nước ngoài, hi vọng bạn đọc thấy thông tin trên hữu ích trong cuộc sống và công việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *