Trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư nếu có sự thay đổi về thông tin nhà đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm thực hiện dự án,…chủ đầu tư cần phải tiến hành thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên sự thiếu hiểu biết có thể khiến chủ đầu tư mất nhiều thời gian hơn trong việc thay đổi này. Nếu bạn cũng nằm trong số đó, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!

Giấy chứng đăng ký nhận đầu tư là gì ?

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản điện tử hoặc văn bản bằng giấy ghi nhận những thông tin đăng ký của chủ đầu tư về dự án. Trên giấy ghi rõ một số nội dung như: Nhà đầu tư, tên dự án, mã số dự án đầu tư, địa điểm thực hiện, diện tích,…

Khi nội dung có sự thay đổi, chủ đầu tư buộc phải làm thủ tục để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lên trên cơ quan có thẩm quyền. Đó chính là thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có thể gọi là thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?

Đây cũng là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm lớn của chủ đầu tư. Theo đó, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là cách gọi chuẩn nhất theo quy định của nhà nước. Còn thủ tục thay đổi giấy đăng ký đầu tư là cách gọi phổ thông được nhiều người sử dụng.

Về cơ bản thì hai cách gọi này không khác biệt nhau về ý nghĩa, có thể coi là một.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có phải là thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không ? Cả 2 cách gọi này đều thể hiện sự thay đổi về nội dung của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải thực hiện thủ tục đăng ký, gửi lên cơ quan nhà nước để xem xét.

Điều kiện thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Nếu dự án thuộc đối tượng xin chấp thuận góp vốn đầu tư thì cần phải được phê duyệt bởi Quốc hội, chính phủ,….

– Khi tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần phải có giấy tờ chứng minh.

– Cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định khi tiến hành thủ tục thay đổi giấy chứng nhận.

Cơ quan thụ lý, xử lý

Căn cứ theo Điều 39 Luật đầu tư năm 2020 thì thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được quy định như sau:

– Đối với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

– Đối với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự án đầu tư trực tiếp thực hiện dự án đầu tư hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hình dự án đầu tư đối với các dự án dưới đây:

– Dự án đầu tư thực hiện tại 02 tỉnh trở lên;

– Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

– Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng đầu tư bao gồm các tài liệu sau:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư khi điều chỉnh về một trong các vấn đế sau: Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng; Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; Thời hạn hoạt động của dự án; Tiến độ thực hiện dự án đầu tư; tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

+ Giải trình hoặc cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh các nội dung trong giấy chứng nhận đầu tư, các giấy tờ bao gồm: Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư; Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; Đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư; báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư; bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư; Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thủ tục, trình tự điều trình giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 3: Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

Bước 4: Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ.

Bước 5: Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Trường hợp việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư làm thay đổi thông tin liên quan ở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Lưu ý khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp lại con dấu mới theo quy định;

– Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

Trên đây là một số chia sẻ về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Hy vọng có thể mang lại cho chủ đầu tư những thông tin hữu ích. Để được tư vấn chi tiết hơn, hãy liên hệ ngay Luật Đại Hà theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật TNHH Đại Hà

Địa chỉ: Số 44, ngõ 282 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Hotline: 0972.923.886 – 02437532022         Email: daiha@luatvina.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *