Với cuộc sống ngày càng hiện đại ngày càng có nhiều mối quan hệ và thủ tục phức tạp, mỗi cá nhân, gia đình hay doanh nghiệp không thể tránh khỏi những vấn đề liên quan đến pháp luật và lúc này luật sư chính là người sẽ giúp đỡ họ tìm cách giải quyết. Luật sư là những người nắm rõ về luật pháp, tư vấn các phương án và hướng dẫn thân chủ thực hiện các thủ tục cần thiết, giúp cho thân chủ vượt qua khó khăn khi thực hiện các giao dịch hay giải quyết vấn đề có liên quan đến pháp luật.

Luật sư tư vấn cá nhân

Đối với mỗi cá nhân, đặc biệt là những người có điều kiện và quyền lực lại càng cần có luật sư tư vấn riêng để bảo vệ quyền lợi cho bản thân mình. Vì luật sư là người thực hiện chức năng tư vấn về mọi mặt của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực đời sống, đưa ra những giải pháp giải quyết vấn đề, xử lý các giao dịch cá nhân, hướng dẫn khách hàng các thực hiện quyền và nghĩa vụ của họ theo đúng quy định của pháp luật.

Việc có luật sư tư vấn cá nhân sẽ giúp khách hàng tránh khỏi các rủi ro, tranh chấp khi thực hiện các giao dịch quan trọng hay các công việc có liên quan đến pháp luật, ngăn chặn những hành động trái với quy định của pháp luật, đồng thời khách hàng cũng có thêm những kiến thức mới và sâu rộng hơn về pháp luật.

Luật sư tư vấn của doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp cần có một hay hai luật sự phụ trách các thủ tục hành chính và giao dịch quan trọng ngay từ khi doanh nghiệp mới thành lập. Những người tư vấn luật này sẽ nghiên cứu và chỉ ra những bước thực hiện các thủ tục như : đăng ký kinh doanh, quy mô và cơ cấu doanh nghiệp, cách thức làm việc, các vấn đề tài chính liên quan đến pháp luật, chính sách đãi ngộ nhân viên,… Để thực hiện những điều này, mỗi doanh nghiệp và luật sư phụ trách cần ký vào bản cam kết để đảm bảo sự ràng buộc giữa hai bên.

Luật sư có vai trò tư vấn pháp luật và các thủ tục liên quan trong suốt quá trình làm việc cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng cần xem xét đến quyền và nghĩa vụ của mình khi thực hiện các trách nhiệm của mình đối với pháp luật thông qua sự tư vấn của luât sư riêng.

Những điều này là vô cùng cần thiết nếu như doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh của mình được diễn ra suôn sẻ. Có thể nói rằng, doanh nghiệp muốn tồn tại lâu dài dưới sự quản lý của pháp luật thì những người luật sư tư vấn chính là công cụ bảo vệ doanh nghiệp hoạt động an toàn nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *