Ngày nay, có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài chọn lựa vào Việt Nam để đầu tư và phát triển. Trong số đó có nhiều công ty lớn, vừa và nhỏ nhằm khai thác thị trường mới cùng hàng ngàn cơ hội gia nhập tốt nhất cho quá trình kinh doanh.

Thông thường, những lĩnh vực được chọn lựa đầu tư khá nhiều như: kinh doanh, kinh tế, sản xuất,…Vậy đối với những nhà đầu tư nước ngoài mới lựa chọn thị trường Việt thì họ sẽ được hưởng những quyền lợi cơ bản nào từ phía pháp luật Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi đến gần hơn với lĩnh vực pháp lý này nhé!

1. Quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh

Điều 5 Luật đầu tư 2014 đã khẳng định quyền này là một trong các quyền cơ bản của nhà đầu tư như sau:

– Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

– Nhà đầu tư được tự quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; được tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư được phép đăng ký kinh doanh một hoặc nhiều ngành nghề; thành lập doanh nghiệp; tự quyết định về hoạt động đầu tư, kinh doanh đã đăng ký. Đối với các lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư có quyền tự chủ nếu đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định.

2. Quyền tiếp cận, sử dụng nguồn vốn

Luật đầu tư 2014 quy định Nhà đầu tư có quyền tiếp cận, sử dụng nguồn vốn qua các quy định:

– Nhà nước công nhận, bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư;

– Nhà nước có chính sách khuyến khích, đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh;

– Nhà nước tôn trọng, thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư kinh doanh mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

– Nhà đầu tư có quyền lựa chọn các hình thức đầu tư theo quy định pháp luật.

3. Quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư. Trường hợp chuyển nhượng có phát sinh lợi nhuận, bên chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế. Các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nhượng, điểu chỉnh vốn, dự án đầu tư được quy định chi tiết tại Luật đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

4. Quyền thuê, sử dụng lao động và thành lập tổ chức công đoàn

– Nhà đầu tư có quyền thuê lao động trong nước, lao động nước ngoài làm quản lý, lao động kỹ thuật, chuyên gia theo nhu cầu sản xuất và kinh doanh. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó;

– Nhà đầu tư có quyền quyết định về tiền lương, mức lương tối thiểu của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

– Nhà đầu tư có quyền thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp.

5. Quyền được đảm bảo sở hữu tài sản, bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

Điều 9, Điều 10 Luật Đầu tư 2014 quy định:

– Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính;

– Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do an ninh, quốc phòng hoặc lợi ích quốc gia, phòng, chống thiên tai, tình trạng khẩn cấp, nhà đầu tư được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật;

– Nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện những yêu cầu sau đây:

+ Ưu tiên sử dụng, mua hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải sử dụng, mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ trong

+ Xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định; hạn chế giá trị, số lượng, loại hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong nước;

+ Nhập khẩu hàng hóa với giá trị, số lượng tương ứng với giá trị và số lượng hàng hóa xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu;

+ Đạt được tỷ lệ nội địa hóa đối với hàng hóa sản xuất trong nước;

+ Đạt được một giá trị hoặc mức độ nhất định trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trong nước;

+ Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước, nước ngoài;

+ Đặt trụ sở chính tại địa điểm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Căn cứ định hướng phát triển kinh tế – xã hội, chính sách quản lý ngoại hối, khả năng cân đối ngoại tệ trong từng thời kỳ mà Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bảo đảm đáp ứng nhu cầu ngoại tệ đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và những dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng khác.

6. Quyền được hưởng các hình thức ưu đãi đầu tư

Nhà đầu tư thuộc đối tượng thỏa mãn các điều kiện pháp luật quy định thì được hưởng các hình thức ưu đãi đầu tư.

Dịch vụ tư vấn pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư tại Công ty Luật Đại Hà:

– Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư tại Việt Nam;

– Tư vấn các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện cụ thể đối với từng ngành nghề;

– Tư vấn các hạn chế đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam;

– Tư vấn quy định và thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,…;

– Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, đóng phí thẩm định và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước.

DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ

• Địa chỉ: Số 44, ngõ 282, Lạc Long Quân, p. Bưởi, q. Tây Hồ, TP Hà Nội

• Phone: 0972 932 886 – 0977 905 927- 0243.7532022

• Email: Daiha@luatvina.vn

WEBSITE: https://luatdaiha.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *