Cùng với đà phát triển của xã hội, các đơn vị doanh nghiệp đã và đang có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh, mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh để kinh tế được phát triển ở mức cao hơn, đa dạng hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ những thủ tục để bổ sung và thay đổi ngành nghề một cách cụ thể và chính xác nhất. Trong bài viết này, Luật Đại Hà sẽ giới thiệu tới các bạn những thủ tục cần biết khi bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.

1. Cơ sở pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2014;

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

– Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

2. Thành phần hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

– Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

b) Biên bản họp về việc thay đổi nội dung đăng ký đăng ký doanh nghiệp: thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh (đối với Công ty cổ phần và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên);

c) Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

d) Giấy ủy quyền cho người thay mặt thực hiện các thủ tục về thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (nếu có).

e) Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

3. Trình tự, thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo danh mục hồ sơ đã chuẩn bị đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp đã đăng ký;

– Khi nhận được hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao hoặc gửi Giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ, thẩm định nội dung của hồ sơ.

– Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, thẩm định, hồ sơ theo thông tin Doanh nghiệp đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

– Doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, theo thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh (nếu có), theo thời hạn ghi nhận tại Thông báo.

Bước 3: Nhận kết quả nội dung thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

– Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh xác nhận hoặc cấp Giấy xác nhận nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo thông tin hồ sơ Doanh nghiệp đăng ký.

Lưu ý:

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Bước 4: Công bố nội dung thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

– Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Thời hạn công bố: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, hoặc Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Dịch vụ của Luật Đại Hà

Luật Đại Hà cung cấp dịch vụ Tư vấn thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp với các công việc:

– Tư vấn cho khách hàng quy định của pháp luật liên quan đến những thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

– Soạn thảo toàn bộ hồ sơ pháp lý;

– Thay mặt Khách hàng trực tiếp thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan Nhà nước;

– Tư vấn các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Doanh nghiệp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ

• Địa chỉ: Số 44, ngõ 282, Lạc Long Quân, p. Bưởi, q. Tây Hồ, TP Hà Nội

• Phone: 0972 932 886 – 0977 905 927- 0243.7532022

• Email: Daiha@luatvina.vn

WEBSITE: https://luatdaiha.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *