Sau khi công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các cổ đông sẽ có một khoảng thời gian để thanh toán số cổ phần đã cam kết góp. Vậy sau thời hạn trên, cổ đông không góp đủ số vốn đã cam kết thì cổ đông có bị phạt hay không? Hãy cùng Luật Đại Hà tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này nhé.

 1. Thời hạn cổ đông thanh toán cổ phần cam kết góp.
 • Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn.
 1. Cổ đông không góp đủ vốn có bị phạt không?
 • Theo quy định của pháp luật hiện hành, cá nhân cổ đông không bị phạt vi phạm hành chính khi không góp đủ vốn;
 • Sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì thực hiện theo quy định sau đây:
 • Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;
 • Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác.
 • Cổ đông chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trước ngày công ty đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ.
 1. Công ty cần làm gì khi có cổ đông không góp đủ vốn?
 • Cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đầy đủ, trừ trường hợp số cổ phần chưa thanh toán được bán hết trong thời hạn này.
 • Mức phạt khi vi phạm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc cổ đông chưa góp đủ vốn:
 • Cảnh cáo: đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày;
 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 30 ngày;
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 91 ngày;
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên;
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Buộc khắc phục hậu quả: buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Để thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn do cổ đông không góp đủ vốn, diễn ra nhanh chóng, Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với Luật Đại Hà để được sử dụng những dịch vụ sau:

 • Tư vấn cho Khách hàng các vấn đề liên quan đến điều kiện và thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ.
 • Tư vấn, soạn thảo toàn bộ hồ sơ pháp lý.
 • Đại diện theo ủy quyền của Khách hàng, trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, để nộp hồ sơ và nhận kết quả.
 • Tư vấn pháp lý và đồng hành cùng Quý khách hàng các vấn đề khác sau khi điều chỉnh vốn điều lệ.
 • ———————————————
  CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
  Điểm tự pháp lý – Vững bước thành công
  ? Trụ sở chính: 44 ngõ 282 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
  ?Hotline 24/7: 0972 923 886
  ?Website: luatdaiha.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *