Quyền nhân thân của tác giả bao gồm các quyền đặt tên cho tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh cho tác phẩm, công khai tác phẩm hoặc cho người công bố tác phẩm.

Quyền nhân thân của tác giả bao gồm các quyền sau:

Thứ nhất: quyền đặt tên cho tác phẩm, quyền này không áp dụng đối với tác phẩm dịch từ ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Thứ hai: Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.

Thủ ba: Công bố tác phẩm hoặc cho phép người nào

Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ là việc phát hành tác phẩm đến công chúng với số lượng bản sao đủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý của công chúng tuỳ theo bản chất của tác phẩm, do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện hoặc do cá nhân, tổ chức khác thực hiện với sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.
– Công bố tác phẩm không bao gồm việc trình diễn một tác phẩm sân khấu, điện ảnh, âm nhạc; đọc trước công chúng một tác phẩm văn học; phát sóng tác phẩm văn học, nghệ thuật; trưng bày tác phẩm tạo hình; xây dựng công trình từ tác phẩm kiến trúc. 
Thứ tư,  bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén tác phẩm quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ là việc không cho người khác sửa chữa, cắt xén tác phẩm trừ trường hợp có thoả thuận của tác giả.
Căn cứ pháp lý:
Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ 2005
Điều 22 Nghị định 100/2006/NĐ – CP quy định chi tiế và hướng dẫn thi hành môt số điều của bộ Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.
Liên hệ: 
–  Công ty Luật Đại Hà
– ĐT: 043.753.2022 – 0972.923.886
– Email: luatdaiha@luatvina.vn hoặc nguyendinhthuong@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *