Hiện nay, rất nhiều công ty Việt Nam nhận được nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Tuy nhiên, thủ tục để chấm dứt hợp động tại thị trường Việt Nam khiến nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn và vướng mắc. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề trên, Luật Đại Hà xin cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến thủ tục giải thể và đưa ra trình tự, thủ tục giải thể theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thông qua bài viết dưới đây.

Giai đoạn 1: Chấm dứt dự án đầu tư (trường hợp có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tự quyết định chấm dứt hoạt động cả dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư.

Sau khi có quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, trong vòng 15 ngày sau đó công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư, kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có). Việc chấm dứt dự án đầu tư dự kiến sẽ hoàn thành sau 15 ngày, tính từ thời điểm nộp hồ sơ.

Giai đoạn 2: Giải thể doanh nghiệp, chốt thuế tại cơ quan thuế

Sau khi chấm dứt dự án đầu tư, công ty sẽ trải qua các bước sau để được giải thể:

Bước 1: Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Trước khi doanh nghiệp đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Bước 2: Công ty thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bởi Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, bởi Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và bởi các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Bước 3: Thực hiện thủ tục xin xác nhận không nợ thuế hải quan

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin xác nhận không nợ thuế hải quan tại Tổng cục hải quan. Để Tổng cục hải quan xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, doanh nghiệp làm công văn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế kèm Quyết định giải thể và các tài liệu theo quy định gửi lên Tổng cục hải quan.

Trong thời hạn 05 – 07 ngày làm việc, Tổng cục hải quan thông báo kết quả xác nhận tình trạng đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho doanh nghiệp biết.

(Lưu ý: Để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục xin xác nhận không nợ thuế hải quan tại Tổng cục hải quan ngay sau khi thông qua quyết định giải thể)

Dịch vụ luật sư tư vấn: 0972.923.886

(Nguồn ảnh: Internet) 

Bước 4: Thông báo quyết định giải thể

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp thông qua Quyết định giải thể, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có Quyết định giải thể và Biên bản họp về việc giải thể. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được thông báo và quyết định giải thể của doanh nghiệp.

Đồng thời, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể, doanh nghiệp phải gửi Quyết định giải thể và biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 5: Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Đồng thời, doanh nghiệp lập các văn bản sau: Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, Báo cáo thanh lý tài sản và các khoản nợ, danh sách người lao động và quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp đã được giải quyết.

Bước 6: Thực hiện thủ tục chốt thuế và đóng mã số thuế tại Cơ quan thuế

Khi đã tiến hành thanh lý tài sản trực tiếp với doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đóng mã số thuế.

Sau khi đã nộp đủ các loại hồ sơ theo yêu cầu của Cơ quan thuế, thì thời hạn quyết toán thuế để giải thể công ty là ngày thứ bốn mươi lăm (45) kể từ ngày nộp đủ hồ sơ. Vào lúc này, công việc của bạn là chuẩn bị, hoàn thiện sổ sách kế toán để làm việc với đại diện cơ quan thuế.

Sau khi doanh nghiêp thực hiện xong các nghĩa vụ với cơ quan thuế, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo tiếp tục làm việc với Sở kế hoạch và đầu tư

Bước 7: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp và doanh nghiệp đã được Cơ quan thuế xác nhận người nộp thuế ngừng hoạt động, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

* Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Nắm rõ thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài vô cùng quan trọng. Nó giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được tối đa thời gian cũng như chi phí.

Vui lòng liên hệ trực tiếp để được Luật Đại Hà tư vấn nhiều hơn: 

LUẬT SƯ TƯ VẤN – CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ

Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900.6197

Yêu cầu dịch vụ luật sư: Ls. Nguyễn Đình Thưởng – Hotline: 0972.923.886

Email: luatdaiha@luatvina.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *