Quyền của nhà đầu tư được quy định từ Điều 13 đến Điêu 19 Luật đầu tư 2005 gồm:

– Quyền tự chủ đầu tư, kinhdoanh

– Quyền tiếp cận, sử dụng nguồn lực đầu tư.

– Quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia công lại liên quan đến hoạt động đầu tư.

– Quyền mua ngoại tệ

– Quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư

–  Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

– Hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2005 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công theo nguyên tắc không phân biệt đối xử

– Tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công theo nguyên tắc không phân biệt đối xử.

– Tiếp cận văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư, các dữ liệu của nền kinh tế quốc dân của từng khu vực kinh tế và các thông tin kinh tế – xã hội khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, góp ý kiến về pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư.

–  Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư theo quy định của pháp luật,

– Thực hiện các quyền khác theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *