Thành lập chi nhánh công ty – mở rộng mạng lưới kinh doanh là một trong những nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp để phù hợp hơn với tình hình kinh doanh của thị trường, khách hàng và chính bản thân doanh nghiệp.

1. Hồ sơ thành lập chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân

– Thông báo thành lập chi nhánh (do chủ doanh nghiệp ký) theo mẫu quy định

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh.

 • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu
 • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt nam cấp, Giấy phép lao động và hộ chiếu

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;
– Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty TNHH một thành viên

– Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật ký)

– Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký)

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh

 • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;

Hình ảnh có liên quan

3. Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty TNHH hai thành viên

– Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật ký)

– Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng thành viên đối (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký)

– Biên bản họp về việc lập chi nhánh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp)

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

– Biên bản hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh

 • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề;

4. Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty cổ phần.

– Thông báo lập chi nhánh (do đại diện pháp luật của doanh nghiệp)

– Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng quản trị (do chủ tịch hội đồng quản trị ký)

– Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký)

– Biên bản họp về việc lập chi nhánh, của Hội đồng quản trị (có chữ ký của tất cả thành viên hội đồng quản trị)

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

 • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu
 • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi  nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề

5. Dịch vụ thành lập chi nhánh trọn gói

– Quý doanh nghiệp vui lòng cung cấp cho chúng tôi các giấy tờ sau:

 • 2 bản Giấy phép kinh doanh của công ty mẹ sao y công chứng (không quá 3 tháng)
 • 2 CMND sao y công chứng của người đứng đầu chi nhánh (không quá 3 tháng)
 • Địa chỉ chi nhánh

Tag: Tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn luật, luật sư tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *