Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Hãy cùng Luật Đại Hà tìm hiểu trình tự, thủ tục liên quan đến thay đổi địa điểm kinh doanh nhé.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

Các trường hợp tiến hành thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

 • Thay đổi thông tin về tên doanh nghiệp chủ quản;
 • Thay đổi thông tin về địa chỉ của doanh nghiệp chủ quản;
 • Tên địa điểm kinh doanh bằng tiếng việt, tiếng nước ngoài và viết tắt;
 • Địa chỉ của địa điểm kinh doanh, bao gồm cả số điện thoại, fax, email và website;
 • Thay đổi về người đứng đầu địa điểm kinh doanh, cập nhật hoặc những thông tin thay đổi về người đứng đầu.

Thành phần hồ sơ.

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
 • Đối với trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư, nộp kèm bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.

Trình tự thực hiện.

 • Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ. (theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp)
 • Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;
 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm . (trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu)

Thay đổi địa chỉ của địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ bao gồm

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Đối với trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư, nộp kèm bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.

Trình tự thực hiện.

 • Bước 1: Tiến hành thủ tục chốt thông tin với Cơ quan thuế nơi đặt trụ sở. (chỉ áp dụng với trường hợp địa điểm kinh doanh khác Tỉnh/ thành phố);
 • Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ. (theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp)
 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh. (trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu)

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Địa chỉ: Số 44, ngõ 282 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI SƠN TÂY
Địa chỉ: Số 78 phố Sơn Lộc, phường Sơn Lộc, TX. Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Hotline: 
0972923886

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *