Hiện nay, nhu cầu thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh là vô cùng cần thiết. Khác với khi thay đổi trụ sở chính cùng quận/huyện,thành phố thì việc thay đổi trụ sở chính khác quận/huyện,thành phố diễn ra tương đối phức tạp. Để giải quyết những khó khăn trong quá trình thay đổi, hãy cùng Luật Đại Hà tìm hiểu rõ qua bài viết dưới đây.

 1. Điều kiện trụ sở chính khi thay đổi
 • Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Không được đặt trụ sở tại chung cư có chức năng nhà ở, chung cư để ở.
 1. Hồ sơ thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp khác quận/huyện, thành phố.

Hồ sơ gửi cơ quan thuế, nơi chuyển đi:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế
 • Bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ gửi phòng đăng ký kinh doanh:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp( đối với Công ty TNHH MTV);
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên);
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với Công ty Cổ phần);
 • Văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.
 1. Trình tự thực hiện.
 • Bước 1: Tiến hành thủ tục chốt thông tin khai thuế với Cơ quan thuế nơi đặt trụ sở.
 • Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Bước 4: Nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đã thay đổi trụ sở chính).
 1. Lưu ý.
 • Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không thay đổi.
 • Sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp cần thực hiện đăng bố cáo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Nếu thông tin trên con dấu có sự thay đổi cần khắc lại con dấu.
 • Thực hiện đăng kí thay đổi các thông tin thuế tại nơi doanh nghiệp chuyển trụ sở chính đến.

Để việc thay đổi trụ sở kinh doanh diễn ra nhanh chóng, Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với Luật Đại Hà để được sử dụng những dịch vụ sau:

 • Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến điều kiện và thủ tục thay đổi trụ sở chính.
 • Tư vấn, soạn thảo toàn bộ hồ sơ pháp lý.
 • Đại diện theo ủy quyền của Khách hàng, trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, để nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Tư vấn pháp lý và đồng hành cùng Quý khách hàng các vấn đề khác sau khi thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ

Với uy tín và năng lực đã được khẳng định, 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *