Khoản 1 Điều 55 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định: “Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan thì cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này tiến hành cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.”

Khoản 3 Điều 35 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định: “Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được cấp lại trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan bị mất hoặc rách nát.”

  1. Hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả bao gồm:

– Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền tác giả;

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn;

– Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

– Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền.

  1. Trình tự thực hiện:

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả nộp 01 bộ hồ sơ cấp lại tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Đại diện Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại diện Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

  1. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ Luật sư tư vấn xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

– Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến cấp lại Giấy chứng nhận quyền tác giả;

– Soạn thảo hồ sơ;

– Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả tại Cục bản quyền tác giả.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

LUẬT SƯ TƯ VẤN – CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ

Tổng đài tư vấn Pháp luật miễn phí: 0243.753.2022
Yêu cầu Dịch vụ Luật sư: 0972.923.886
Email: luatdaiha@luatvina.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *