Kể từ ngày 20/05/2023, người dân trên địa bàn một số tỉnh, thành đã thiết lập hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin sẽ được áp dụng cấp sổ đỏ online, thực hiện thủ tục hành chính về sổ đỏ online. Đây là những điểm mới của Nghị định 10/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/05/2023, sửa đổi bổ sung các Nghị định hướng dẫn về luật Đất đai. Thủ tục cấp sổ đỏ online sẽ thực hiện như thế nào, hãy cùng Luật Đại Hà tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Thủ tục cấp Sổ đỏ Online

 1. Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, TTHC về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.
 2. Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết TTHC về đất đai, sẽ thực hiện như sau:
 • Gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do;
 1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính bằng hình thức:
 •  Nộp trực tiếp tại Ngân hàng và nhận biên lai;
 • Nộp trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công;
 1. Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện TTHC nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
 2. Việc trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện qua hình thức sau:
 • Trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
 • Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận;

Luật sư tư vấn cấp sổ đỏ online

Để thực hiện thủ tục cấp mới, điều chỉnh các thông tin liên quan đến sổ đỏ thông qua hình thức online diễn ra nhanh chóng, Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với Luật Đại Hà để được sử dụng những dịch vụ sau:

 • Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến điều kiện và thủ tục cấp mới, điều chỉnh các thông tin liên quan đến sổ đỏ.
 • Tư vấn, soạn thảo toàn bộ hồ sơ pháp lý.
 • Đại diện theo ủy quyền của Khách hàng, thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, để nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *