Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, khi các sản phẩm trí tuệ ngày càng gia tăng thì vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và đăng ký quyền tác giả nói riêng ngày càng được chú trọng. Đăng ký quyền tác giả chính là một trong những bước quan trọng để tác giả bảo vệ sản phẩm trí tuệ của mình. Sau đây Luật Đại Hà xin được gửi đến Quý bạn đọc trình tự, thủ tục đăng ký quyền tác giả theo quy định của pháp luật hiện hành:

  1. Đăng ký quyền tác giả là gì?

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ thì đăng ký quyền tác giả được hiểu là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả.

  1. Ai có quyền nộp đơn đăng ký quyền tác giả?

Về quyền nộp đơn đăng ký quyền tác giả, theo quy định tại Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ thì tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả.

  1. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả:

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

– Tác phẩm báo chí;

– Tác phẩm âm nhạc;

– Tác phẩm sân khấu;

– Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

– Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

– Tác phẩm nhiếp ảnh;

– Tác phẩm kiến trúc;

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

– Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

  1. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả bao gồm:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả.

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn;

– Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

– Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của tác giả;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung;

– Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền.

  1. Quy trình thực hiện và thời hạn xử lý hồ sơ

– Nộp hồ sơ: Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng) hoặc có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

– Thời hạn xử lý hồ sơ: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.

Dịch vụ Luật sư tư vấn đăng ký bản quyền tác giả:

– Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả;

– Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến quyền tác giả;

– Soạn thảo hồ sơ đăng ký quyền tác giả;

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký Quyền tác giả, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả tại Cục bản quyền tác giả.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

LUẬT SƯ TƯ VẤN – CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ

Tổng đài tư vấn Pháp luật miễn phí: 0243.753.2022
Yêu cầu Dịch vụ Luật sư: 0972.923.886
Email: luatdaiha@luatvina.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *