Dịch vụ thành lập công tu liên doanh – Công ty Luật Đại Hà cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn thành lập công ty liên doanh cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Bước 1: Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến dịch vụ thành lập công ty liên doanh

+ Luật sư tư vấn thành lập công ty liên doanh và các vấn đề khác liên quan đến ưu đãi đầu tư, điều kiện đầu tư và các quy định khác liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo quy định pháp luật

+   Luật sư tư vấn quy định về các loại hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức đối với công ty liên doanh nhằm mục đích cho nhà đầu tư lựa chọn mô hình và cơ cấu phù hợp;

+   Tư vấn về ngành nghề, mục tiêu dự án đối với công ty liên doanh dự định thành lập;

+ Tư vấn quy định về vốn đầu tư, vốn điều lệ và địa điểm trụ sở chính Công ty và địa điểm thực hiện dự án đối với công ty liên doanh dự định thành lập.

+   Tư vấn quy định pháp luật về thuế liên quan đến vấn đề thành lập công ty liên doanh;

+   Luật sư tư vấn về vốn pháp định của công ty liên doanh dự định thành lập (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);

+ Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ công ty liên doanh dự kiến thành lập (Mô hình và cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan).

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện dịch vụ thành lập công ty liên doanh

Sau khi tư vấn và thu thập thông tin thành lập công ty liên doanh luật sư tiến hành hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp, dự án đầu tư:

+ Luật Đại Hà tư vấn và hoàn thiện Biên bản về việc họp các sáng lập viên, cổ đông/thành viên công ty liên doanh trước thành lập;

+   Luật sư tư vấn và hoàn thiện quyết định thành lập ty liên doanh tại Việt Nam của chủ đầu tư là pháp nhân;

+   Tư vấn và hoàn thiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh/hợp đồng liên doanh;

+   Hoàn thiện hồ sơ liên quan đến bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

+ Luật sư hoàn thiện hồ sơ liên quan đến vấn đề giải trình dự án đầu tư và lập dự án đầu tư đối với trường hợp thuộc diện thẩm tra cấp phép

+ Tư vấn và Soạn thảo Điều lệ công ty liên doanh

+ Soạn thảo danh sách thành viên (danh sách cổ đông)

+ Công chứng, dịch thuật và soạn thảo các giấy tờ liên quan.

Bước 3. Đại diện thực hiện các thủ tục đề nghị cấp phép thành lập công ty liên doanh

+ Tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

+   Thực hiện thay mặt, đại diện giải trình về việc cấp phép đầu tư tại các Sở ban ngành liên quan;

+   Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+   Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu công ty;

+   Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp;

Bước 4: Bàn giao Giấy chúng nhận đầu tư công ty liên doanh cho quý khách hàng

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thành lập công ty liên doanh, công ty chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục bàn giao Giấy chứng nhận đầu tư công ty liên doanh, Dấu pháp nhân, các giấy tờ khác liên quan và thống nhất hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau thành lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *