Thủ tục xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

Trong nhiều năm trở lại đây, hoạt động bán hàng đa cấp nổi lên là một loại hình dịch vụ “nhạy cảm” tại Việt Nam, nhưng thực tế trên thế giới, đây là mô hình Doanh nghiệp ưu việt, được nhiều thương hiệu lớn trên thế giới áp dụng bởi tính hiệu quả của nó, điển hình là các công ty bán hàng truyền thông như Coca – Cola, Ford, Colgate… đã bắt đầu áp dụng phương pháp kinh doanh theo mạng lưới này để phân phối sản phẩm của mình từ những năm 1990.

Chính phủ Việt Nam đã có những văn bản cụ thể quy định về loại hình hoạt động bán hàng này; nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong  nước nói chung, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp có ý định mở rộng sản xuất kinh doanh, Luật Đại Hà cam kết đem đến cho quý khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tạo cơ hội thuận lợi, nắm bắt thời cơ phát triển kinh tế của các doanh nghiệp, đẩy mạnh dịch vụ hoàn hảo của mình tới khách hàng một cách nhanh chóng, tiết kiệm mà hiệu quả. Bài viết sau đây cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về quy trình, thủ tục để được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để quý khách hàng có nhu cầu quan tâm tham khảo, tự tin hơn vào công việc kinh doanh của mình.

Khoản 2 Điều 3 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/05/2014 quy định: “Kinh doanh theo phương thức đa cấp là hình thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình xây dựng”.

TƯ VẤN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN HÀNG ĐA CẤP

I. Căn cứ pháp lý

– Nghị định số: 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

– Theo thông tư số: 24/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điểu của nghị định số 42.2014/NĐ-CP ngày 14/04/2014 của Chính Phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

II. Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

– Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của Pháp luật, có đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp.

– Có vốn pháp định.

– Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp phù hợp với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

–  Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện.

–  Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam

–  Có Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng, Chương trình đào tạo cơ bản không trái quy định của pháp luật.

–  Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phải là những cá nhân chưa từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

III. Vốn pháp định: 10 tỷ đồng.

IV. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

2. Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản in Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Tài liệu chứng minh vốn pháp định .

4. Danh sách và bản sao được chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ của Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

5. Bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:

a) Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

b) Chương trình trả thưởngtrongđó nêu rõ điều kiện và cách thức trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp;

c) Chương trình đào tạo cơ bản;

d) Quy tắc hoạt động.

6. Các tài liệu liên quan đến hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:

a) Bản danh mục hàng hóa bao gồm các thông tin: chủngloại, xuất xứ, quy cách đóng gói, giá bán (cho người tham gia bán hàng đa cấp và cho khách hàng) và số điểm thưởng quy đổi của hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;

b) Các tài liệu pháp lý đảm bảo điều kiện lưu hành của hàng hóa theo quy định của pháp luật liên quan;

c) Tài liệu liên quan đến công dụng, cách thứcsử dụng, chính sách bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa.

7. Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phépkinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

8. Bản chính văn bản xác nhận nộp tiền ký quỹ .

V. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Cơ quan tiếp nhận, thẩm định: Cục quản lý cạnh tranh.

1. Tiếp nhận hồ sơ

a) Doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nộp 01 (một) bộ hồ sơ (kèm theo bản sao lưu trên đĩa CD-ROM hoặc USB) đến Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh.

b) Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

2. Thẩm định hồ sơ

a) Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh thẩm định hồ sơ và ban hành vănbản thẩm định;

b) Nội dung thẩm định:

– Kiểm tra các mẫu văn bản, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp, đảm bảo tính phù hợp với các quy định của pháp luật;

– Thẩm định nội dung các tài liệu liên quan đến hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với các quy định của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP.

3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

– Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP,  Cục Quản lý cạnh tranh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

– Trường hợp từ chối cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý cạnh tranh và gửi bản sao Giấy chứng nhậnđăng kýhoạt động bán hàng đa cấp kèm theo bản sao các tài liệu quy định tại khoản 2, khoản 5 và khoản 6 Mục 2 đến các Sở Công Thương trên toàn quốc bằng một trong các phương thức sau:

a) Gửi qua bưu điện;

b) Fax;

c) Thư điện tử.

VI. Kết quả

Doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Hiệu lực: 5 năm kể từ ngày được ký.

1. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trực tipế tại Sở công thương nơi Doanh nghiệp dự kiến hoạt động.

2. SởCông Thương có trách nhiệm gửi xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo

3. Hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:

a) Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp;

b) Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

c) Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp các tài liệu nêu tại khoản 2 Điều 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BCT;

d) Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiệnkinhdoanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại địa phương (nếu có).

Vui lòng Liên hệ trực tiếp để được tư vấn nhiều hơn: 

LUẬT ĐẠI HÀ – DAI HA LAW FIRM

– ĐT: 04.3753.2022 | Di động: 0972.923.886

– Email: luatdaiha@luatvina.vn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *