Theo Luật Đầu tư năm 2014, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng những điều kiện theo luật pháp của Nhà nước nằm trong Bộ luật này.

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư nước ngoài

Đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án cần nộp cho Cơ quan đăng ký một bộ hồ sơ bao gồm:

• Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

• Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng, hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ có giá trị pháp lí tương đương.

• Bản sao CMND, thẻ căn cước, hộ chiếu với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp với nhà đầu tư là tổ chức.

• Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư hoặc là văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).

• Bản sao Hợp đồng BBC với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BBC.

• Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án: báo cáo tài chính hai năm gần nhất, cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ, cam kết hỗ trợ từ tổ chức tài chính, bảo lãnh năng lực tài chính, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính.

Sau khi Cơ quan đăng kí đầu tư xem xét điều kiện chuyển nhượng theo quy định pháp luật sẽ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp bốn bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ như trên cho Cơ quan đăng kí đầu tư.

Đối với dự án thực hiện chủ trương đầu tư của Bna quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất…Ban Quản lý sẽ điều chỉnh chủ trương khi đáp ứng quy định của Luật Đầu tư.

Đối với những dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, đưa dự án vào khai thác thì không phải làm thủ tục điều chỉnh quyết định đầu tư theo quy định trên.

Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đồng thời thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư, cần phải thực hiện thủ tục cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, sau đó thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định pháp luật ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *