Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố này.

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:
– Có tính mới;
– Có tính sáng tạo;
– Khả năng áp dụng công nghiệp.
Những đối tượng sau không bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:
– Hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;
– Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng hoặc công trình dân dụng;
– Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trính sử dụng.
Công ty Luật Đại Hà sẽ tư vấn cho khách hàng những thủ tục cần thiết để đăng ký quyền sở hữu đối với Kiểu dáng công nghiệp của mình.
a. Tài liệu cần thiết 
– Giấy Uỷ quyền
– Hợp đồng chuyển nhượng Quyền ưu tiên (áp dụng trong trường hợp Người nộp đơn không đồng thời là người đã nộp đơn ưu tiên. Tài liệu này có thể được nộp trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn);
– Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (yêu cầu nộp đồng thời với đơn);
– Sáu (6) bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ KDCN gồm ảnh chụp hay bản vẽ mặt trước, mặt sau, bên phải, bên trái, phía trên, phía dưới và hình phối cảnh của KDCN. Kích thước ảnh chụp hoặc bản vẽ không lớn hơn 210 x 297 mm, và không nhỏ hơn 90 x 120 mm (yêu cầu nộp đồng thời với đơn);
– Họ tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn và Tác giả
– Tên nước, số đơn, ngày nộp đơn của đơn ưu tiên (nếu có)
b. Trình tự thủ tục và thời gian đăng ký 
Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thời gian đăng ký Kiểu dáng công nghiệp là 10 tháng
Giai đoạn xét nghiệp hình thức (01 tháng kể từ ngày nộp Đơn): Cục Sở hữu trí tệ sẽ xem xét về hình thức của Đơn như: điều kiện của chủ Đơn, phí đăng ký …….
Sau khi có thông báo chấp nhận Đơn hợp lệ Kiểu dáng sẽ được đăng trên Công báo của Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn 02 tháng
Giai đoạn xét nghiệm nội dung (07 tháng kể từ ngày công bố) Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét và đánh giá xem Kiểu dáng có đáp ứng được những điều kiện bảo hộ hay không.
Liên hệ: 
–  Công ty Luật Đại Hà
– ĐT: 043.753.2022 – 0972.923.886
– Email: luatdaiha@luatvina.vn hoặc nguyendinhthuong@gmail.com