Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

Công ty Cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

1. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

2. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa

3. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp

 thanh lap cong ty co phan

Tài liệu thành lập công ty Cổ phần

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định

– Dự thảo Điều lệ công ty

– Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau

  • Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp.
  • Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, văn bản uy quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền.
  • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
  • Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

– Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân của các cổ đông/ thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần.

– Bản sao chứng chỉ hành nghề hoặc giấy xác nhận số tiền ký quỹ trong trường hợp hành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề hoặc yêu cầu vốn pháp định.

– Thông tin cho việc thành lập công ty bao gồm:

  • Tên công ty dự định thành lập
  • Địa chỉ trụ sở chính của công ty
  • Vốn điều lệ và tỷ lệ góp vốn
  • Ngành nghề kinh doanh của Công ty
  • Thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty

Từ khóa: tu van luat, Tư vấn luật doanh nghiệp, luật sư tư vấn, 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *