1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Ngoài các điều kiện thành lập doanh nghiệp phù hợp với mô hình bạn lựa chọn (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 quy định, khi bnaj muốn thành lập 1 công ty có chức năng định giá, đấu giá và thanh lý tài sản cần đáp ứng các điều kiện.

tham-dinh-gia-tai-san

2. Lĩnh vực định giá tài sản

Theo khoản 2 điều IV, Thông tư 17/2006/TT-BTC ngày 13/03/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP (Thay thế bằng nghị định 89/20013/NĐ-CP) ngày 03/8/2005 của Chính phủ về Thẩm định giá có quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá: “2.1. Ngoài các điều kiện về thành lập, hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, doanh nghiệp thẩm định giá phải có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 101/2005/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Có từ 3 thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định niên về giá còn giá trị hành nghề trở lên, trong đó người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là thẩm định viên về giá có thể thẩm định về giá.

Chủ doanh nghiệp tư nhân thẩm định giá phải là thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá, một thẩm định viên về giá chỉ được làm chủ một doanh nghiệp thẩm định giá tư nhân.

Thành viên hợp danh của công ty thẩm định giá hợp danh phải là thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá , một thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá chỉ được một thành viên hợp danh của một công ty thẩm định giá hợp danh.

– Có đăng ký cung cấp hoạt động tư vấn thẩm định giá, các hoạt động chức năng thẩm định giá với cơ quan đăng ký kinh doanh.

2.2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thẩm định giá phải thông báo bằng văn bản với Bộ tài chính (Cục Quản lý giá) về việc thành lập doanh nghiệp, thẩm định giá và danh sách thẩm định viên đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp.

2.3. Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá phải thường xuyên đảm bảo có đủ điều kiện quy định tại điểm 2.1 nêu trên…”

3. Thủ tục thành lập doanh nghiệp

3.1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ tương ứng với loại hình doanh nghiệp bạn sẽ lựa chọn áp dụng. Bạn có thể tham khảo các loại giấy tờ trong hồ sơ tại các Điều 16 về hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, Điều 17 về hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh, Điều 18 về hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn, điều 19 về hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp 2005.

3.2 Trình tự đăng ký kinh doanh, theo quy định tại Điều 15, Luật Doanh nghiệp 2005 quy định:

“1. Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.”

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh daonh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này

4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tưu cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư”

Dịch vụ Luật sư tư vấn tại Luật Đại Hà

– Tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, kinh doanh – Thương mại…

– Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp ( Xây dựng quy chế, Nội quy doanh nghiệp, Quản trị nội bộ,Tiền lương

Sổ cổ đông, Sổ thành viên, Điều lệ, Hợp đồng lao động …);

–   Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp:

–  Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, Review hợp đồng, tư vấn pháp luật về Lao động, bảo hiểm, tiền lương, tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quá trình, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp.

–  Tư vấn quy định pháp luật và cung cấp các dịch vụ tư vấn có liên quan đến quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước bao gồm giải quyết các vấn đề về lao động, tài chính, điều lệ công ty cổ phần và các trình tự thực hiện cổ phần hoá;

–  Tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

Vui lòng Liên hệ trực tiếp để được Luật sư tư vấn nhiều hơn: 
LUẬT SƯ TƯ VẤN – CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Tổng đài tư vấn Pháp luật Miễn phí: 1900.6197
Yêu cầu Dịch vụ Luật sư: 0972.923.886
Email: luatdaiha@luatvina.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *