Trong quá trình thực tế hoạt động hoặc để đáp ứng kịp thời những chủ trương đầu tư, sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả của doanh nghiệp, Doanh nghiệp có thể sẽ phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế đó. Do vậy, Luật Đại Hà luôn luôn sẵn sàng cung cấp cho Quý khách hàng về dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và kịp thời đáp ứng được như cầu về hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung dịch vụ cụ thể:

a. Tư vấn về các vấn đề thay đổi
– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
– Thay đổi tên doanh nghiệp;
– Thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp;
– Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp;
– Thay đổi thành viên góp vốn đối với Công ty TNHH hoặc cổ đông sáng lập (trong thời hạn 3 năm) đối với Công ty cổ phần, thành viên hợp danh đối với Công ty Hợp danh;
– Thay đổi vốn đầu tư của Chủ doanh nghiệp tư nhân;
– Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ góp vốn;
– Thay đổi chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên;
– Các nội dung thay đổi khác theo quy định của pháp luật.
b. Soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
– Biên bản và Quyết định họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị đối Công ty cổ phần, Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên;…
– Giấy giới thiệu/Giấy uỷ quyền;
– Các giấy tờ khác có liên quan.
c. Tiến hành thủ tục thay đổi
– Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Theo dõi và kịp thời xử lý hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
– Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay cho khách hàng;
– Nộp hồ sơ và hoàn tất thủ tục khắc dấu cho khách hàng (nếu các nội dung thay đổi buộc phải khắc lại dấu);
– Cùng với khách hàng nhận con Dấu và Giấy đăng ký mẫu dấu (nếu có).
Vui lòng Liên hệ trực tiếp để được tư vấn nhiều hơn: 
LUẬT SƯ TƯ VẤN – CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Tổng đài tư vấn Pháp luật Miễn phí: 1900.6197
Yêu cầu Dịch vụ Luật sư: 0972.923.886
Email: luatdaiha@luatvina.vn