Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền. Việc giải thể doanh nghiệp bao gồm nhiều thủ tục hành chính, bao gồm cả thủ tục tại cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Điều này dẫn đến nhiều doanh nghiệp tốn rất nhiều thời gian và công sức thực hiện giải thể mà vẫn không đạt được kết quả. Để giải quyết khó khăn này cho các doanh nghiệp, Luật Đại Hà cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhanh, gọn và hiệu quả.

1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Khoản 1, Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể như sau:

– Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ của công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Doanh nghiệp giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp doanh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên; của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, việc giải thể doanh nghiệp được chia làm hai trường hợp chính: Giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp và giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giải thể theo quyết định của Tòa án).

2. Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 2, Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp chỉ có thể giải thể khi đảm bảo các điều kiện sau:

– Doanh nghiệp đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;

– Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan Trọng tài;

Các doanh nghiệp khi giải thể thường rất quan tâm đến vấn đề thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp. Vậy việc thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản sẽ được thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại khoản 5, Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014, các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo quy định tại Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

– Các khoản nợ thuế;

– Các khoản nợ khác.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

3. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

a. Trường hợp giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014.

Bước 2: Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thành lập tổ thanh lý tài sản riêng.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo phương án giải quyết nợ cho chủ nợ và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bước 4: Nếu doanh nghiệp có đăng ký hoạt động xuất, nhập khẩu thì cần thực hiện thủ tục với Tổng cục hải quan.

Bước 5: Thực hiện thủ tục thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan quản lý thuế. Doanh nghiệp nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ thuế còn nợ (nếu có).

Bước 6: Thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp thì sau khi thực hiện xong thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh cần thực hiện thêm thủ tục trả lại con dấu cho cơ quan Công an.

b. Trường hợp giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp triệu tập họp và ra quyết định giải thể doanh nghiệp.

Bước 2: Doanh nghiệp gửi quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án cho Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động của doanh nghiệp và niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo phương án giải quyết nợ đến chủ nợ và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bước 3: Doanh nghiêp thực hiện thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản (nếu có).

Bước 4: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

4. Dịch vụ của công ty Luật Đại Hà

Công ty Luật Đại Hà cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp cho khách hàng, bao gồm các công việc sau:

– Tư vấn cho khách hàng toàn bộ các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp;

– Soạn hồ sơ pháp lý giải thể doanh nghiệp;

– Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu để hoàn thiện hồ sơ giải thể;

– Thay mặt khách hàng làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Tư vấn các vấn đề khác có liên quan trong quá trình giải thể doanh nghiệp.

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của Luật Đại Hà liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết. Luật Đại Hà với đội ngũ Luật sư và Chuyên viên tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, nhiệt tình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả!

DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ

• Địa chỉ trụ sở chính: Số 44, ngõ 282, Lạc Long Quân, p. Bưởi, q. Tây Hồ, TP Hà Nội

• Địa chỉ chi nhánh: Số 79 Đường Chu Văn An, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

• Phone: 0972 932 886 – 0243.7532022

• Email: Daiha@luatvina.vn

WEBSITE: https://luatdaiha.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *