Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, từ một doanh nghiệp có thể chia hoặc tách thành nhiều doanh nghiệp cùng loại hoặc từ nhiều doanh nghiệp cùng loại có thể sáp nhập hoặc hợp nhất thành một doanh nghiệp. Do vậy, Luật Đại Hà cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tổ chức lại doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Nội dung dịch vụ cụ thể:

a. Tư vấn về tổ chức lại doanh nghiệp
– Tư vấn cho Quý khách hàng về quy trình tổ chức lại;
– Tư vấn cho Quý khách hàng về xây dựng Phương án tổ chức lại doanh nghiệp như: Phương án chia doanh nghiệp, Phương án tách doanh nghiệp, Phương án sáp nhập doanh nghiệp và Phương án hợp nhất doanh nghiệp
– Tư vấn về xử lý phần vốn khi tổ chức lại doanh nghiệp;
– Tư vấn về xử lý lao động và bảo hiểm xã hội của người lao động khi tổ chức lại doanh nghiệp;
– Tư vấn về soạn thảo, xây dựng điều lệ của doanh nghiệp khi tổ chức lại doanh nghiệp;
– Tư vấn về việc kế thửa của doanh nghiệp sau khi tổ chức lại;
– Tư vấn về các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến việc tổ chức lại doanh nghiệp;
b. Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp trên cơ sở tổ chức lại doanh nghiệp.
– Biên bản họp và Quyết định của doanh nghiệp về việc tổ chức lại doanh nghiệp (tuỳ vào loại doanh nghiệp thì biên bản họp và quyết định là của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên,…);
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao;
– Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp trên cơ sở tổ chức lại doanh nghiệp;
– Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập;
– Các giấy tờ khác có liên quan.
c. Tiến hành các thủ tục để thành lập doanh nghiệp do tổ chức lại:
– Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Theo dõi và kịp thời xử lý hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
– Cùng với khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
– Nộp hồ sơ và hoàn tất thủ tục khắc dấu cho khách hàng;
– Cùng với khách hàng nhận con Dấu và Giấy đăng ký mẫu dấu.
Liên hệ: 
LUẬT SƯ TƯ VẤN – CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Tổng đài tư vấn Pháp luật Miễn phí: 1900.6197
Yêu cầu Dịch vụ Luật sư: 0972.923.886
Email: luatdaiha@luatvina.vn