Hiện nay do thị trường kinh tế cạnh tranh khốc liệt, những sản phẩm của các đơn vị kinh doanh đưa ra thị trường đều muốn chiếm được sự ưu chuộng của người tiêu dùng, chính vì thế để đảm bảo tính cạnh trang công bằng thì mỗi sản phẩm, mỗi sáng chế đều nên được bảo hộ bằng những quy định và chế tài của pháp luật sở hữu trí tuệ. Hiện nay đối với từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể, từng sản phẩm cụ thể mà nhà sản xuất dựa vào đặc điểm của nó để lựa chọn cơ chế bảo hộ. Vậy ưu nhược điểm của những loại cơ chế bảo hộ này như thế nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Ưu điểm và hạn chế của cơ chế bảo hộ sáng chế:
Ưu điểm :
– Đăng ký bảo hộ sáng chế mang lại sự độc quyền, không được phép sản xuất, bán, sử dụng hoặc phân phối nếu không được cho phép. Điều này có thể hạn chế hoặc loại bỏ bớt sự cạnh tranh.
– Khi xảy ra tranh chấp, chủ sở hữu không có nghĩa vụ phải chứng minh phạm vi quyền của mình vì đã có văn bằng bảo hộ
Nhược điểm :
– Hiệu lực của bằng sáng chế là 20 năm.
– Bằng sáng chế không cấp cho những ý tưởng mơ hồ mà chỉ cấp cho những giải pháp kỹ thuật được trình bày cụ thể, chi tiết.
– Người yêu cầu cấp bằng sáng chế phải công bố trước công chúng một cách chi tiết những bí quyết kỹ thuật và phải nêu rõ phạm vi bảo hộ hợp lý. Do đó khi hết thời hạn bảo hộ thì bí quyết kĩ thuật sẽ không còn là sở hữu độc quyền của chủ sở hữu nữa.
– Bảo hộ sáng chế mất chi phí đăng ký
Ưu điểm và hạn chế của cơ chế bảo hộ bí mật kinh doanh
Ưu điểm:
– Bảo hộ mật kinh doanh không mất chi phí đăng ký;
– Bảo hộ bí mật kinh doanh không yêu cầu công bố thông tin hoặc thủ tục đăng ký
– Bảo hộ bí mật kinh doanh không bị hạn chế về thời gian;
– Bí mật kinh doanh có hiệu lực ngay lập tức.
Nhược điểm:
– Những bí mật có trong sản phẩm sáng tạo có thể bị tìm ra thông qua “kỹ thuật phân tích ngược” và được sử dụng một cách hợp pháp.
– Bảo hộ theo hình thức bí mật kinh doanh chỉ bảo vệ chống lại việc có được, sử dụng hoặc bộc lộ thông tin bí mật một cách trái phép.
– Bí mật kinh doanh rất khó thực thi, vì mức độ bảo hộ được cho là yếu hơn so với bằng độc quyền sáng chế.
– Một người có thể đăng ký bảo hộ sáng chế đối với bí mật kinh doanh của người khác nếu người đó tìm ra sáng chế tương tự với bí mật kinh doanh này bằng các biện pháp hợp pháp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *