Với tập quán, thói quen sử dụng con dấu và điều kiện hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam, trong thời gian tới vẫn cần giữ quy định về doanh nghiệp phải có con dấu riêng.

condau

Gần đây, nhiều quốc gia đã thực hiện không dùng con dấu trong hoạt động của doanh nghiệp – Ảnh minh họa.

Quan điểm này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu tại báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) vừa được gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội.

Quá trình góp ý hoàn thiện dự thảo luật, một số ý kiến đề nghị bỏ quy định về doanh nghiệp phải có con dấu nhằm giảm phiền hà cho doanh nghiệp. Gần đây, nhiều quốc gia đã thực hiện không dùng con dấu trong hoạt động của doanh nghiệp.

Giải trình ý kiến này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nêu thực tế ở một số nước, việc xác định giá trị pháp lý văn bản giao dịch của doanh nghiệp chỉ cần căn cứ vào chữ ký của các bên giao dịch.

Mặt khác, hiện nay chữ ký số cũng đã được sử dụng và qua tham vấn, đại diện của Công ty Tài chính quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân Thế giới cho biết, nếu tiến hành cải cách quy định về con dấu như trên, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ tăng lên nhiều bậc.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng trong thời gian tới vẫn cần giữ quy định về doanh nghiệp phải có con dấu riêng, như lập luận đã nêu ở đầu bài viết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm quản lý việc sử dụng và lưu giữ con dấu. Việc thay con dấu bằng chữ ký, chữ ký điện tử sẽ được tiếp tục nghiên cứu, áp dụng khi đủ điều kiện thích hợp.

Liên quan đến cải cách thủ tục hành chính về con dấu của doanh nghiệp, báo cáo nêu rõ, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự án luật bỏ quy định về cấp con dấu cho doanh nghiệp và để doanh nghiệp tự quyết định về hình thức và nội dung con dấu.

Để được tư vấn mọi mặt về Luật pháp, Vui lòng liên hệ Luật Đại Hà:  04.3753.2022 | 0972.923.886

Luật sư Tư vấn | Luat su Tu van | Thủ tục Ly hôn | Tư vấn Ly hôn | Tư vấn Luật doanh nghiệp | Dịch vụ Đăng ký Kinh doanh | Tư vấn Hợp đồng | Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp | Dịch vụ Tranh tụng

Theo dự thảo luật, con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu. Trường hợp giao dịch với các đối tác không sử dụng dấu thì doanh nghiệp Việt Nam cũng không bắt buộc sử dụng dấu mà các bên giao dịch xác định giá trị pháp lý văn bản căn cứ vào chữ ký của người có thẩm quyền giao dịch.

Song, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Quy định chi tiết về đăng ký con dấu và việc chuyển giao thông tin quản lý con dấu sau khi dự án luật có hiệu lực đối với con dấu đã được cấp theo quy định pháp luật hiện hành được giao Chính phủ quy định.

Như VnEconomy đã thông tin, giữa tháng 9 vừa qua, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Bộ Công an nghiên cứu sửa đổi quy định về quản lý con dấu theo hướng cho phép doanh nghiệp chủ động tự khắc dấu, thông báo sử dụng con dấu, tiến tới thay con dấu bằng chữ ký, chữ ký điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *