Lưu trữ Danh mục: Giới thiệu

Công ty Luật TNHH Đại Hà được Sở Tư pháp Hà Nội cấp Giấy đăng ký hoạt động số: 01020666/TP/ĐKHĐ, là thành viên của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Quyền miễn trừ trách nhiệm

– Các thông tin và ý kiến được nêu tại Website này chỉ nhằm mục

Lịch làm việc

Luật Đại Hà xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hang và đối tác

Lĩnh vực hoạt động

– Tư vấn pháp luật doanh nghiệp; + Tư vấn thành lập doanh nghiệp; +

Giới thiệu chung

Công ty Luật TNHH Đại Hà (sau đây gọi là: “Luật Đại Hà“) được Sở