– Các thông tin và ý kiến được nêu tại Website này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không được coi là các ý kiến tư vấn hay ý kiến pháp lý hay chuyên môn, cũng như không dùng làm căn cứ hay sử dụng như là các ý kiến tư vấn cho bất kỳ vụ việc cụ thể nào.
– Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm phát sinh từ việc sử dụng thông tin hay ý kiến được nêu tại Website này. Do vậy, đề nghị Quý khách hàng và bạn đọc liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu tư vấn cụ thể nào.
– Một số phần của Website này được kết nối với một số Website khác, và ngược lại. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào được nêu trong các Website khác đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *