công ty luật

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi những vấn đề liên quan đến chi nhánh để phù hợp với nhu cầu kinh doanh, mở rộng sản xuất. Tuy trình tự, thủ tục tương đối đơn giản nhưng với doanh nghiệp lần đầu thực hiện sẽ mất khá nhiều thời gian do…

ĐIỀU KIỆN LÀM CHỨNG DI CHÚC

ĐIỀU KIỆN LÀM CHỨNG DI CHÚC

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Trong một số trường hợp nhất định, pháp luật quy định việc lập di chúc cần có người làm chứng. Vậy những ai được làm chứng khi lập di chúc? Hãy cùng…

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN CÓ KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC LY HÔN

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN CÓ KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC LY HÔN

Ly hôn là việc chấm dứt về mặt pháp lý quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Ly hôn phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Vậy, ly hôn cần chuẩn bị những giấy tờ nào và được thực…

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của công ty như thế nào?

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của công ty như thế nào?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu…