quốc hội

Người dân sẽ được vào theo dõi cuộc họp của Quốc Hội.

Người dân sẽ được vào theo dõi cuộc họp của Quốc Hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi cho biết, ông ủng hộ việc để cử tri vào chứng kiến các buổi họp Quốc hội và thực tế, Quốc hội cũng đang hướng đến điều đó. Theo ông Đào Trọng Thi, khi Quốc hội đãST0-075 chuẩn bị đầy…