thuế TNCN

Cách khai, tính thuế TNCN của cá nhân có nhà cho thuê trong năm 2015

Cách khai, tính thuế TNCN của cá nhân có nhà cho thuê trong năm 2015

Từ ngày 1-1-2015, cá nhân có nhà cho thuê nằm trong diện nộp thuế thu nhập cá nhân cao nhất, đến 5%. Từ năm 2015, cá nhân kinh doanh sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo “tỉ lệ trên doanh thu” đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Tỉ lệ này được xác…

Bán nhà: Chỉ còn một cách tính thuế 2% trên giá bán

Bán nhà: Chỉ còn một cách tính thuế 2% trên giá bán

Việc rút còn một cách tính thuế sẽ giúp tránh tình trạng “đôi co” giữa người dân và cơ quan thuế, khỏi khiếu nại, truy thu, phạt thuế. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành thì có hai cách nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản. Nộp 2% trên giá…